nl nl en en

Nederlands bedrijfsleven omarmt Sustainable Development Goals

Download

Publicatie: Act Together - Sustainability Performance of Dutch Stock Listed Companies - AGM Report 2018

De grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland omarmen de Sustainable Development Goals. Onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VDBO) bij 35 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven laat zien dat inzake de Sustainable Development Goals (SDG’s) belangrijke vooruitgang geboekt werd in 2017. Ook werd stapsgewijze progressie omtrent Natuurlijk Kapitaal en Leefbaar Loon vastgesteld. Bedrijven worden door VBDO aangemoedigd om een uitgebreid beeld van alle drie de thema’s te ontwikkelen, met de SDG’s als een leidend kader. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Act Together’, dat op woensdag 27 juni om 15.00 uur in Amsterdam gepresenteerd wordt, op een bijeenkomst voor bedrijven en beleggers.

“Bedrijven hebben duidelijk de in 2015 aangenomen Sustainable Development Goals opgepikt”, aldus onderzoeksleider Xander Urbach. Bijna alle bedrijven verwijzen in hun jaarverslag of andere openbare communicatie naar de Doelen. 26 bedrijven ondernemen concrete acties om de SDG’s te behalen, vorig jaar waren dit er nog 16. Ook werken bedrijven steeds vaker in dit kader samen, zowel met publieke als private partners. Bedrijven worden door VBDO aangemoedigd in 2018 concrete, meetbare en tijdsgebonden doelstellingen voor hun bijdrage te formuleren, wat nu vaak nog niet het geval is.

Wat betreft natuurlijk kapitaal, het geheel van producten en diensten die de natuur levert, werd verdere progressie vastgesteld. Bedrijven zijn zich duidelijk bewust van hun impact op de leefomgeving. Op basis hiervan ontwikkelen ze concrete initiatieven om hun voetafdruk tot een minimum te herleiden, zoals het opruimen van de plasticsoep of het omarmen van circulaire principes. Steeds vaker worden hier concrete, meetbare en tijdsgebonden doelstellingen voor gesteld. Verder ziet VBDO graag ook explicietere rapportage over de afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal en de risico’s die dat met zich meebrengt.

Tevens is er stapsgewijs vooruitgang geboekt omtrent het betalen van een Leefbaar Loon. Het betalen van een salaris dat werknemers de mogelijkheid biedt zichzelf en hun gezinsleden te voorzien in basisbehoeften (zoals voeding en onderdak), blijft voor veel bedrijven een moeilijk te vatten concept. “Toch hebben voortrekkers Vopak en Signify voor het eerst dit jaar hun salarissen getoetst aan wetenschappelijke indicatoren”, aldus Urbach. Daarnaast hebben 8 bedrijven een toezegging gedaan om een leefbaar loon te betalen, dit waren in 2016 nog maar 3 bedrijven. VBDO moedigt alle bedrijven aan een dergelijke analyse uit te voeren en bij te dragen aan sectorinitiatieven om ook adequate beloningen in de toeleveringsketen te bewerkstelligen.