nl nl en en

Vereniging

Leden

De VBDO behartigt de belangen van ongeveer tachtig institutionele en vijfhonderd particuliere beleggers die willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling van de kapitaalmarkt. De VBDO kan haar werk niet doen zonder haar leden, die de vereniging ondersteunen.

VBDO Platformoverleg

De vereniging organiseert ieder kwartaal een VBDO Platformoverleg voor de institutionele beleggers. Nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden worden besproken. Kennis en ervaring op het terrein van duurzaam beleggen worden uitgewisseld.

Algemene Ledenvergadering

De VBDO organiseert jaarlijks een Algemene Ledenvergadering (ALV) voor haar institutionele en particuliere leden. Tijdens deze ALV bespreken we de prestaties van het voorgaande jaar. Het moment bij uitstek voor de leden van de VBDO om inspraak te hebben in het beleid van de vereniging.

Governance

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden en de aansturing van het team ligt bij de directeur, die aan het bestuur verantwoording aflegt.

Jaarverslagen

Statuten

U kunt hier de statuten van de VBDO downloaden.