Benchmarks

VBDO voert Benchmarks uit bij pensioenfondsen, verzekeraars, banken en bedrijven.

VBDO Benchmark Pensioenfondsen
De jaarlijkse VBDO Benchmark Pensioenfondsen is een begrip in de pensioenwereld. Jaarlijks nemen de vijftig grootste pensioenfondsen van Nederland deel aan de benchmark. Ons team beoordeelt de fondsen vervolgens op verantwoord beleggingsbeleid en stelt een ranglijst op. Bij de feestelijke presentatie van de benchmark in het najaar, worden de winnaars gehuldigd en de resultaten toegelicht. Deze VBDO benchmark wordt sinds 2006 uitgevoerd.  

VBDO Benchmark Verzekeraars
Sinds 2009 publiceert de VBDO haar Benchmark duurzaam beleggen voor verzekeraars. De VBDO onderzoekers nemen de dertig grootste Nederlandse verzekeraars onder de loep op het gebied van verantwoord beleggen. Uit de laatste resultaten komt naar voren dat voor verduurzaming van deze branche nog een slag te slaan is. Zo is het belangrijk dat het beleggingsbeleid prominenter op de bestuursagenda komt en dat verzekeraars duurzame doelen voor hun vermogensbeheer opstellen.  

VBDO Tax Transparency Benchmark
‘Tax transparency’ is een van de hoofdthema’s binnen VBDO’s activiteiten. Door middel van een verantwoord belastingbeleid, dragen bedrijven en financiële instellingen bij aan het eerlijk verdelen van winsten binnen de maatschappij. Ze betalen daarmee voor de beschikbaarheid van diverse diensten in het publieke domein. Sinds 2014 voert VBDO de Tax Transparency Benchmark uit, die de transparantie van 76 bedrijven in Nederland toetst. In 2017 is de ‘Investor Guide Integration of tax in responsible investment‘ gepresenteerd. VBDO verwacht dat bedrijven en financiële instellingen een verantwoord belastingbeleid opstellen in lijn met de meest recente standaarden en normen.  

Corporate Human Rights Benchmark
Het bedrijfsmanagement ten aanzien van mensenrechten vertoont verbetering, aldus het laatste rapport van de Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), een ranglijst van bedrijfsprestaties ten aanzien van mensenrechten. CHRB wordt gesteund door onder andere APG, Nordea en VBDO. De verbetering valt mede te verklaren uit de stimulans die uitgaat van benchmarks en beleggers. Er zit groei in de rapportage over mensenrechten en het streven naar transparantie. Vijfduizend bedrijven hebben nu openbare toezeggingen gedaan om moderne slavernij in hun toeleveringsketen te voorkomen. In het rapport worden echter ook 28 bedrijven genoemd die zich de afgelopen twee jaar niet zinvol met mensenrechten hebben beziggehouden. Er is nog een lange weg te gaan voordat de UN Guiding Principles deel gaan uitmaken van de normale gang van zaken.

Meer benchmarks
Tot voor kort bracht VBDO ook deze benchmarks uit: de Responsible Supply Chain Benchmark en de Benchmark Circulair Ondernemen.

Toekomstige publicaties
Wilt u als eerste een toekomstige publicatie ontvangen? Dan kunt u zich hier vast inschrijven voor ontvangst.