nl nl en en

Benchmarks

De VBDO voert regelmatig vergelijkende onderzoeken, ofwel benchmarks uit bij pensioenfondsen, verzekeraars, banken en bedrijven.

“Het benchmarkrapport van de VBDO heeft al langere tijd zelf de status van benchmark bereikt. Het wordt nauwgezet uitgevoerd, komt altijd positief in beeld, is een vertrouwd en gewaardeerd rapport geworden, zonder pretentieus te willen zijn. een mooi en betrouwbaar kompas voor de fondsen, hun dienstverleners en ook de buitenwacht.”

– Rob Engels, investment fficer pensioenfonds SNS REAAL over de benchmark pensioenfondsen.

U kunt hier een overzicht vinden van onze benchmarks over de jaren heen.

VBDO benchmark verantwoord beleggen door pensioenfondsen

De jaarlijkse VBDO Benchmark verantwoord beleggen door pensioenfondsen is een begrip in de pensioenwereld. Jaarlijks nemen de vijftig grootste pensioenfondsen van Nederland deel aan de benchmark. Ons team beoordeelt de fondsen vervolgens op verantwoord beleggingsbeleid en stelt een ranglijst op. Bij de feestelijke presentatie van de benchmark in het najaar, worden de winnaars gehuldigd en de resultaten toegelicht. Deze VBDO benchmark wordt sinds 2006 uitgevoerd.  

VBDO benchmark verantwoord beleggen door verzekeraars

Sinds 2009 publiceert de VBDO haar Benchmark verantwoord beleggen door verzekeraars. De VBDO onderzoekers nemen de grootste Nederlandse verzekeraars onder de loep op het gebied van verantwoord, duurzaam en impact beleggen, met speciale aandacht voor thema’s als klimaat en biodiversiteit.

VBDO Tax transparency benchmark (belastingtransparantie)

Belastingtransparantie is een van de hoofdthema’s binnen de VBDO’s activiteiten. Door middel van een verantwoord belastingbeleid, dragen bedrijven en financiële instellingen bij aan het eerlijk verdelen van winsten binnen de maatschappij. Ze betalen daarmee voor de beschikbaarheid van diverse diensten in het publieke domein. Sinds 2014 voert de VBDO de Tax Transparency Benchmark uit, die de transparantie van 76 bedrijven in Nederland toetst. Sinds 2022 zijn er een aantal Europese bedrijven aan toegevoegd. In 2017 is de ‘Investor Guide Integration of tax in responsible investment‘ gepresenteerd. De VBDO verwacht dat bedrijven en financiële instellingen een verantwoord belastingbeleid opstellen in lijn met de meest recente standaarden en normen.  

Overige benchmarks

In het verleden bracht de VBDO ook deze benchmarks uit: de Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), de Responsible Supply Chain Benchmark en de Benchmark Circulair Ondernemen.

Toekomstige publicaties

Wilt u als eerste een toekomstige publicatie ontvangen? Dan kunt u zich hier vast inschrijven voor ontvangst.