nl nl en en

Benchmarks

VBDO voert regelmatig vergelijkende onderzoeken, ofwel benchmarks uit bij pensioenfondsen, verzekeraars, banken en bedrijven.

“Het benchmarkrapport van VBDO heeft al langere tijd zelf de status van benchmark bereikt. Het wordt nauwgezet uitgevoerd, komt altijd positief in beeld, is een vertrouwd en gewaardeerd rapport geworden, zonder pretentieus te willen zijn. een mooi en betrouwbaar kompas voor de fondsen, hun dienstverleners en ook de buitenwacht.”

– Rob Engels, investment fficer pensioenfonds SNS REAAL over de benchmark pensioenfondsen.

U kunt hier een overzicht vinden van onze benchmarks over de jaren heen.

VBDO benchmark pensioenfondsen

De jaarlijkse VBDO Benchmark Pensioenfondsen is een begrip in de pensioenwereld. Jaarlijks nemen de vijftig grootste pensioenfondsen van Nederland deel aan de benchmark. Ons team beoordeelt de fondsen vervolgens op verantwoord beleggingsbeleid en stelt een ranglijst op. Bij de feestelijke presentatie van de benchmark in het najaar, worden de winnaars gehuldigd en de resultaten toegelicht. Deze VBDO benchmark wordt sinds 2006 uitgevoerd.  

VBDO benchmark verzekeraars

Sinds 2009 publiceert de VBDO haar Benchmark duurzaam beleggen voor verzekeraars. De VBDO onderzoekers nemen de dertig grootste Nederlandse verzekeraars onder de loep op het gebied van verantwoord beleggen. Uit de laatste resultaten komt naar voren dat voor verduurzaming van deze branche nog een slag te slaan is. Zo is het belangrijk dat het beleggingsbeleid prominenter op de bestuursagenda komt en dat verzekeraars duurzame doelen voor hun vermogensbeheer opstellen.  

VBDO Tax transparency benchmark

‘Tax transparency’ is een van de hoofdthema’s binnen VBDO’s activiteiten. Door middel van een verantwoord belastingbeleid, dragen bedrijven en financiële instellingen bij aan het eerlijk verdelen van winsten binnen de maatschappij. Ze betalen daarmee voor de beschikbaarheid van diverse diensten in het publieke domein. Sinds 2014 voert VBDO de Tax Transparency Benchmark uit, die de transparantie van 76 bedrijven in Nederland toetst. In 2017 is de ‘Investor Guide Integration of tax in responsible investment‘ gepresenteerd. VBDO verwacht dat bedrijven en financiële instellingen een verantwoord belastingbeleid opstellen in lijn met de meest recente standaarden en normen.  

Overige benchmarks

Tot voor kort bracht VBDO ook deze benchmarks uit: de Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), de Responsible Supply Chain Benchmark en de Benchmark Circulair Ondernemen.

Toekomstige publicaties

Wilt u als eerste een toekomstige publicatie ontvangen? Dan kunt u zich hier vast inschrijven voor ontvangst.