nl nl en en

Focus pensioenfondsen steeds meer op biodiversiteit

Download

Publicatie: VBDO Benchmark on responsible investment by pension funds in the Netherlands 2022 - reflection: beyond the benchmark

Nu klimaatverandering bij alle pensioenfondsen op de agenda staat, volgt biodiversiteit als ESG-thema dat meer aandacht verdient. Meer dan een derde van de pensioenfondsen geven dit aan in het jaarlijks, vergelijkende onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onder de bijna 50 grootste, Nederlandse pensioenfondsen. In de benchmark wordt ook een ranking gemaakt van de relatief meest duurzame pensioenfondsen van Nederland.

Jaarlijks onderzoekt de VBDO het verantwoord beleggingsbeleid en prestaties van Nederlandse pensioenfondsen, met steun van FNV. De benchmark beoordeelt de 49 grootste pensioenfondsen van Nederland, samen goed voor een totale waarde van meer dan €1.454 miljard in beheerd vermogen.

Willem Noordman van FNV geeft het belang aan van het onderzoek: “De VBDO pensioenfondsenbenchmark is een welbekend begrip in pensioenland, waarbij we qua score de lat ieder jaar een stukje hoger leggen. Zo stimuleren we vooruitgang. Als vakbond heeft de ‘S’ van ESG, dus arbeidsrechten en mensenrechten, natuurlijk onze speciale aandacht. Op dat gebied zijn er nog veel drempels en uitdagingen. Dat benadrukt ook weer de noodzaak van deze benchmark, om elkaar scherp te houden en te stimuleren die extra stappen te zetten die zo hard nodig zijn om het totale ESG-palet goed tot zijn recht te laten komen.

ABP wederom meest duurzame fonds

Ook dit jaar is ABP voor het vijfde (in 2021 was het 4e jaar op rij) jaar op rij het hoogst scorende pensioenfonds met een score van 4,4 uit een maximum van 5. Dominique Dijkhuis, als bestuurslid ABP verantwoordelijk voor beleggingsbeleid: ‘Wij zijn vereerd met dit resultaat en ik feliciteer ook onze collega’s met hun prestaties. Laten we elkaar blijven inspireren en stimuleren om het steeds beter te doen voor onze deelnemers. Daarvoor is het nodig dat we kritisch blijven kijken waar we staan. Het onderzoek van de VBDO geeft ons pensioenfondsen ook dit jaar een waardevolle invalshoek om dat te doen. De urgentie is groot en we voelen als ABP de noodzaak om meer impact te maken op het terrein van klimaat, natuur en biodiversiteit. En daarom zullen we binnenkort ook onze beleidsaanscherpingen bekend maken.’

ABP wordt op de voet gevolgd door bpfBOUW (4,3) en PME (3,9). Pensioenfonds SNS REAAL klimt van plek 36 naar 9 en is daarmee de snelste stijger en het best presterende kleine pensioenfonds (AuM <5 miljard).

Biodiversiteit krijgt na klimaat prioriteit

Alle pensioenfondsen vermelden nu expliciet klimaatverandering in hun verantwoord beleggingsbeleid, in vergelijking met 94% in 2021 en 80% in 2020, blijkt uit het onderzoek. ‘Na klimaatverandering staat nu biodiversiteit hoog op de agenda, zo lijkt het’, licht Sara Heinsbroek projectmanager van de benchmark toe. ‘Verschillende fondsen hebben aangegeven dat da biodiversiteit gerelateerde activiteiten, zoals engagement dialogen met bedrijven, het komende jaar zullen toenemen’.

Sociale onderwerpen (24%) zijn na biodiversiteit de meest genoemde ESG-onderwerpen die de nodige focus verdienen.

Noodzaak voor verdere verdieping op klimaat

‘We zijn erg trots op de resultaten die de pensioenfondsen de afgelopen jaren hebben laten zien’, zegt voorzitter Ger Jaarsma van de Pensioenfederatie. ‘Zoals VBDO vorig jaar al constateerde is verantwoord beleggen mainstream geworden. Er liggen echter nog voldoende uitdagingen, zeker in de huidige onzekere tijd waarin klimaatdoelen door de energiecrisis mogelijk onder druk komen te staan. Het is belangrijk lange termijndoelen in het oog te houden. Daarnaast vragen ook andere ESG-thema’s zoals die op het gebied van Social en Governance alle aandacht. Gelukkig zijn er voldoende initiatieven en samenwerkingsverbanden binnen en buiten de sector waarin we samen kunnen optrekken.’

Heinsbroek beaamt dit: “Klimaatverandering en andere ESG-thema’s zoals biodiversiteit zijn complexe, onderling afhankelijke onderwerpen die niet kunnen worden opgelost met een one-size-fits-all aanpak. Als we echt toe willen naar een toekomstbestendige samenleving, hebben we zowel een brede, diepe als holistische aanpak nodig’.