nl nl en en

Wie we zijn

Onze missie

De VBDO is ervan overtuigd dat een meer duurzame en verantwoorde kapitaalmarkt leidt tot een gezondere en meer rechtvaardige wereld. Als onafhankelijke vereniging zijn we sinds 1995 een gedreven aanjager, motivator en kennisleider voor verantwoord beleggen en voor verankering van duurzaamheid bij ondernemingen.

Met respect en deskundigheid helpen wij organisaties bij het maken van keuzes die verder kijken dan enkel financieel gewin, maar ook sociale, milieu en bestuurlijke aspecten in overweging nemen.

VBDO’s impact

Activiteiten

Vooruitgang door kennisdeling staat bij de VBDO centraal. We geven onder meer invulling aan onze missie door het publiceren van benchmarks en themastudies, het organiseren van ronde tafels en seminars en het stellen van de juiste, kritische vragen op aandeelhoudersvergaderingen. Dit doen we graag in samenwerking met andere partijen.

Onze leden bestaan uit institutionele en particuliere beleggers, alsmede een aantal vooraanstaande NGO’s. We vertegenwoordigen daarmee ruim 80% van het door Nederlandse beleggers geïnvesteerd vermogen en worden gezien als een belangrijk en gerespecteerde gesprekspartner voor onder meer de media en politiek.

Aanjagen door engagement

De VBDO voert als lobbyorganisatie een actieve en betrokken dialoog met de grootste Nederlandse, beursgenoteerde ondernemingen. We bezoeken jaarlijks ongeveer 40 AVA’s (algemene vergadering van aandeelhouders), waarop we kritische vragen stellen over hun duurzaamheidsprestaties. Tijdens deze vergaderingen verzoekt een VBDO-woordvoerder om specifieke toezeggingen op milieu-, sociale en bestuurlijke thema’s.

Door middel van engagement zetten we duurzame bedrijfsvoering hoog op de agenda van het bestuur en jagen we bedrijven aan tot het steeds hoger leggen van de lat.

Motiveren met benchmarks

De VBDO heeft als waakhond van de financiële sector, een leiderschapspositie op het gebied van het ontwikkelen en uitvoeren van benchmarks. Deze vergelijkende onderzoeken maken prestaties van bedrijven op het gebied van verantwoord en duurzaam beleggen helder en inzichtelijk.

Bij het uitgeven van benchmarks wordt gebruik gemaakt van concurrerende kracht van de markt. Dat wil zeggen dat organisaties door openbare beoordeling in een benchmark gemotiveerd worden tot steeds betere prestaties ten opzichte van elkaar en zichzelf.

Als onze benchmarks worden uitgegeven in het Engels. De bekendste voorbeelden zijn onze jaarlijkse benchmark Responsible Investment by Pension Funds, de VBDO Tax Transparency Benchmark en onze tweejaarlijkse benchmark Responsible Investment by Insurance Companies.

Kennisdeling vanuit thought leadership

Als netwerk- en kenniscentrum is de VBDO altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beleggen. We delen deze kennis onder meer door het organiseren van rondetafelgesprekken, seminars en masterclasses.

Onze themastudies, white papers en andere publicaties worden openbaar beschikbaar gesteld en verschijnen regelmatig in de landelijke media en vakbladen.

Onze leden

De VBDO is een vereniging en behartigt daarmee de belangen van haar leden. Onze leden bestaan uit institutionele en particuliere beleggers, alsmede NGO’s die vanuit hun eigen visie op de wereld waarde hechten aan onze missie.

Een aantal keer per jaar organiseren we een platformoverleg voor onze leden waarin nieuwe inzichten, initiatieven en samenwerkingsverbanden worden besproken.

Tijdens onze jaarlijkse algemene ledenvergadering kunnen alle leden vragen stellen over en invloed uitoefenen op de vereniging.

Lokale & internationale netwerken

De VBDO is aangesloten bij een aantal lokale & internationale projecten en netwerken, waaronder:

Platform Living Wage Financials (PLWF)

Onder Living Wage (leefbaar loon) wordt een inkomen vanuit loondienst verstaan, dat in ieder geval voldoende is om in de basis levensbehoeften van werknemers en hun gezinnen te voorzien. Het valt onder  UN Sustainable Development Goal (SDG) 1: géén armoede.

Het platform is een alliantie tussen 21 investeerders die zich inspannen voor een leefbaar loon in de kledingindustrie, de detailhandel en de agrarische sector. VBDO zette zich al sinds 2016 in voor het onderwerp, onder andere door het te agenderen op aandeelhoudersvergaderingen. Vanaf 2024 nemen we zowel een secretariële als operationeel ondersteunende rol in binnen het platform.

Lees meer over PLWF

Bottom Line!

Bottom Line! is een samenwerkingsverband vanuit IUCNL NL dat zich focust op drie boslandschappen met een cruciale waarde voor de mondiale biodiversiteit. Het gaat om het Tompotika-oerbos in Indonesië, bedreigd door nikkelmijnbouw; het Atewa-oerbos in Ghana waar plannen zijn voor bauxietwinning; en Tampakan in de Filipijnen waar inheemse gemeenschappen zich verzetten tegen grootschalige winning van kopererts in een kwetsbaar stroomgebied.

Lees meer over Bottom Line!

ERIN (European Responsible Investment Network):

ERIN is een initiatief van ShareAction. Het Europese netwerk pleit samen met meer dan 30 organisaties uit 12 landen voor een duurzaam investeringssysteem. Het netwerk biedt een gezamenlijke benadering van kapitaalmarktcampagnes, vormt een sterk tegengeluid voor de financiële lobby en moedigt investeerders aan tot het verbeteren van hun investeringspraktijken. De VBDO is onderdeel van de stuurgroep van ERIN en neemt deel in een werkgroep over mensenrechten.

Lees meer over ERIN

Eurosif

De Europese organisatie van Sustainable Investment Fora (SIF’s) heeft als doel het verduurzamen van de Europese financiële markten. De VBDO onderhoudt nauwe banden met Eurosif.

Lees meer over EuroSIF

GSIA (Global Sustainable Investment Alliance)

GSIA is een wereldwijd samenwerkingsverband voor duurzaam beleggen. GSIA brengt regelmatig een rapport uit over trends binnen de duurzame beleggingsmarkt: het Global Sustainable Investment Review. VBDO maakt actief deel uit van de alliantie.

Lees meer over GSI

Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA)

De door de VN geïnitieerde Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) is een ambitieuze groep van asset owners. De alliantie heeft een publieke toezegging gedaan voor het transformeren van investeringsportefeuilles naar een Net-Zero-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050.

De VBDO is in 2021 door de United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) met trots benoemd als officiële supporter van de NZAOA.