Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling

Over VBDO

Missie en visie

Zou het niet fantastisch zijn als de wereld een mooiere plaats wordt doordat financiële instellingen hun geld alleen nog op een duurzame manier investeren of uitlenen? Dat wil zeggen: duurzaam beleggen is mainstream. Dat is de visie van de VBDO: de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling.

De VBDO is al bijna vijfentwintig jaar de enige Nederlandse vereniging van beleggers die zich specifiek richt op duurzaamheid, met als missie het verduurzamen van de kapitaalmarkt.

Activiteiten

VBDO stimuleert financiële instellingen en beursgenoteerde ondernemingen om beter te presteren op het gebied van duurzaam beleggen als ook om hun eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. VBDO doet dit door onderzoeken en benchmarks uit te voeren. Dit doet zij ook door seminars en conferenties te organiseren gericht op kennisdeling en op het versterken van netwerken op het gebied van duurzaam beleggen en ondernemen. Ook stelt de vereniging ieder jaar vragen op aandeelhoudersvergaderingen over specifieke duurzame thema’s. Engagement is een belangrijk instrument voor de VBDO om bij te dragen aan de verduurzaming van de kapitaalmarkt. Ten slotte biedt de VBDO oplossingen, lessons learned en best practices aan. Lees meer over ons werk.

Leden

VBDO behartigt de belangen van institutionele en particuliere leden die willen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de kapitaalmarkt. De VBDO kan haar werk niet doen zonder haar leden, die de vereniging ondersteunen. De vereniging organiseert ieder kwartaal een VBDO Platformoverleg voor institutionele leden. Nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden worden besproken. Kennis en ervaring op het terrein van duurzaam beleggen worden uitgewisseld. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering kunnen alle leden van de VBDO vragen stellen en invloed uitoefenen binnen de vereniging.

Internationale netwerken

De VBDO is aangesloten bij een aantal internationale netwerken, waaronder:

  • ERIN (European Responsible Investment Network): het netwerk van Europese NGO’s die verantwoord beleggen willen bespoedigen. VBDO is onderdeel van de stuurgroep van ERIN en werkgroep op gebied van mensenrechten.
  • Eurosif: de Europese organisatie van Sustainable Investment Fora (SIF’s) met als doel de duurzaamheid van Europese financiële markten te bevorderen. De VBDO maakt deel uit van het Eurosif bestuur.
  • GSIA (Global Sustainable Investment Alliance): een wereldwijd samenwerkingsverband voor duurzaam beleggen. GSIA brengt regelmatig een rapport uit over trends binnen de duurzame beleggingsmarkt: het Global Sustainable Investment Review.