Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling

VBDO Algemene Ledenvergadering 2019

14/05/2019

Uitnodiging aan VBDO-leden

Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de VBDO op 14 mei 2019 om 18:00 uur bij KUUB, Pieterstraat 3 te Utrecht.

Vanaf 18:00 uur bent u welkom; voor een lichte maaltijd wordt gezorgd. Na afloop is er tijd om informeel bij te praten bij de borrel.

P R O G R A M M A

18:00u :  Ontvangst en registratie, met lichte maaltijd
18:30u:   Algemene Ledenvergadering
20:00u:   Borrel
21:00u:   Einde

O P G A V E

Om bij deze ALV aanwezig te zijn, is opgave verplicht. Dit kunt u doen tot en met 8 mei.

Hartelijk bedankt en graag tot ziens,

Bestuur en directie van de VBDO

Aanmelden