Engagement

De VBDO bezoekt elk jaar de aandeelhoudersvergaderingen van de grootste Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Daar stelt de vereniging vragen rondom drie ESG-thema’s (Environmental, Social, Governance).

Dit jaar stelt de VBDO vragen over:

Act Together  
Sustainability Performance of Dutch Stock Listed Companies 
AGM Report 2018 

Download

Bedrijfsleven omarmt Sustainable Development Goals

De grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland omarmen de Sustainable Development Goals. Onderzoek van de VBDO bij 35 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven laat zien dat inzake de SDG’s belangrijke vooruitgang geboekt werd in 2017. Ook werd stapsgewijze progressie omtrent Natuurlijk Kapitaal en Leefbaar Loon vastgesteld. Bedrijven worden door VBDO aangemoedigd om een uitgebreid beeld van alle drie de thema’s te ontwikkelen, met de SDG’s als een leidend kader. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Act Together’, dat in 2018 in Amsterdam gepresenteerd werd op een VBDO-event voor bedrijven en beleggers.

Meer info over de thema's

Leefbaar loon

Klimaatadaptatie

Sustainable Development Goals