nl nl en en

Engagement

Kritische vragen over duurzaamheid op aandeelhoudersvergaderingen

Sinds 1995 zijn we trouw bezoeker van algemene aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s). Jaarlijks stellen we kritische vragen aan de bestuurders (engagement) van om en nabij 40 Nederlandse, beursgenoteerde bedrijven, ter bevordering van een duurzame bedrijfsvoering.

Die vragen stellen we naar aanleiding van een drietal ESG (milieu, sociale en bestuurlijke) -thema’s. Jaarlijks wisselen we één thema, waardoor we actueel blijven en over meerdere jaren zicht krijgen op de prestaties van bedrijven. In 2022 stelde de VBDO vragen over biodiversiteit, werkomstandigheden in de keten en diversiteit. De thema’s van 2023 zijn lobbying, werkomstandigheden in de keten en biodiversiteit.

AVA-kalender 2023

Op de AVA-kalender van 2023 staat de lijst met bedrijven die we bezoeken.

AGM engagement rapport 

De bevindingen van het huidige AVA-seizoen worden weergegeven in ons jaarlijkse AGM engagement rapport, dat we jaarlijks eind juni of begin juli publiceren. Het AGM engagement rapport van 2022 is de meest recente editie. De bevindingen werden gepresenteerd en besproken in de AVA engagement webinar 2022.

Collectieve engagement

In 2022 zijn we gestart met een collectief engegementtraject tegen plastic vervuiling (aan de vraagzijde). Op de agenda staan nog biodiversiteit in de mijnbouwsector en diepzeemijnbouw. Collectieve engagement door de VBDO bestaat onder andere uit uitvoerig onderzoek en het starten van werkgroepen, met als uiteindelijke doel het aangaan van gesprekken met ondermaats preseterende bedrijven.

VBDO engagementproces

Het stellen van vragen op aandeelhoudersvergaderingen (AVA), wordt voorafgegaan aan de hand van diepgaand onderzoek naar de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf in het voorgaande jaar. Dit onderzoek omvat het analyseren van het jaarverslag en de duurzaamheidsrapport(en) van het bedrijf, evenals het uitvoeren van online onderzoek en het raadplegen van relevante experts en NGO’s.

Op basis van deze analyses worden relevante vraagstukken geselecteerd en specifieke vragen geformuleerd die worden gedeeld met de geselecteerde bedrijven. Voorafgaand aan de AVA’s volgen er gesprekken die ons inzicht in de strategieën en prestaties van elk bedrijf te vergroten. Op basis van deze gesprekken selecteren wij vervolgens de meest materiële vragen die we de Raad van Bestuur van elk bedrijf stellen tijdens hun AVA.

VBDO AVA engagementproces

De VBDO streeft naar een open uitwisseling van ideeën over het duurzaamheidsbeleid en -praktijken van een bedrijf, voor het verbeteren van de algehele duurzaamheidsprestaties. Bovenstaand figuur toont ons AVA-engagementproces. Het proces wordt waar nodig over de jaren geupdate en ontwikkeld om ervoor te zorgen dat we een zo groot mogelijke impact hebben.

 

Setting the pace
Accelerating and decelerating sustainability in times of crisis 
AGM Report 2021

Download