nl nl en en

Collectieve engagement

Engagement op aandeelhoudersvergaderingen

De VBDO heeft al sinds 1995 ervaring met engagement bij bedrijven, in verschillende vormen. Zo bezoeken we jaarlijks de aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) van om en nabij 40 Nederlandse, beursgenoteerde ondernemingen en stellen kritische vragen ter bevordering van hun duurzame prestaties.

Ook verzorgen we engagement uit naam van verschillende, individuele vermogensbeheerders, waarbij we in overleg de thema’s en vragen vaststellen.

Collectieve engagement op drie thema’s

In 2022 zijn we gestart met onderzoek over en verschillende werkgroepen voor collectieve engagement. We doen vanuit de werkgroepen onderzoek op de negatieve impact en (financiële) risico’s binnen drie engagementthema’s; plastic vervuiling, diepzeemijnbouw en biodiversiteit en mijnbouw.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie over (deelname aan een van) onze collectieve engagementtrajecten.

Collectieve engagmentthema’s

Plastic vervuiling aan de vraagzijde

In samenwerking met een grote groep investeerder voeren we collectieve op het plastic gebruik en plastic vervuiling van (voedsel)retailers in West-Europa. Dit traject focust zich op de vraag kant, die wordt gefaciliteerd door retailers, met name grote supermarktketens.

Naast de negatieve impact die plasticproductie en vervuiling veroorzaakt in de natuur, zien wij ook risico’s voor investeerders. Dit wordt onder andere gevoed door nieuwe EU wetgeving gericht op de verkoop van plastic en rapportageverplichtingen voor ondernemingen, maar ook door groeiende onrust onder klanten van deze ondernemingen: 74% van EU burgers is bezorgd over de impact van plastic op de gezondheid (Bron: Special Eurobarometer 468, Attitudes of European citizens towards the environment).

Biodiversiteit en mijnbouw

Mijnbouw speelt een cruciale rol in de energietransitie en de druk op deze sector zal alleen maar gaan groeien in de komende jaren. De VBDO voert in samenwerking met een groep investeerders collectief engagement met een aantal grote mijnbouwbedrijven. Specifiek wordt gekeken naar de thema’s watermanagement, biodiversiteit en herstel van landschap na sluiting van een mijn.

Op het thema water management loopt sinds 2020 een engagement traject en in de loop van 2022 is deze engagement uitgebreid naar biodiversiteit. Op de drie thema’s zijn engagement guides geschreven die publiek beschikbaar zijn (watermanagement & mijnbouw, biodiversiteit & mijnbouw en landschapsherstel & mijnbouw) en op water management is ook een investor statement gelanceerd dat door een grote groep (internationale)investeerders is onderschreven.

Diepzeemijnbouw

Meer informatie over dit onderwerp volgt spoedig.