nl nl en en

Ruim 180 investeerders wereldwijd: bedrijven moeten gebruik en productie plastic drastisch verminderen

  • 185 investeerders met een totaal beheerd vermogen van meer dan $10 biljoen hebben een verklaring ondertekend. In de verklaring eisen ze dat bedrijven een radicalere aanpak volgen voor het verminderen van hun afhankelijkheid van kunststoffen.
  • Ze roepen intensieve gebruikers van plastic verpakkingen – zoals FMCG’s en supermarkten – op tot sneller te handelen voor het bestrijden van de plastic crisis.
  • Bedrijven moeten hun verbruik van plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik aanzienlijk verminderen, systemen voor hergebruik van verpakkingen implementeren, gevaarlijke chemicaliën in plastic uitfaseren en pleiten voor – en niet tegen – beleid ter ondersteuning van deze acties.

185 Investeerders met een gezamenlijk vermogen van US$ 10 biljoen, gecoördineerd door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), slaan de handen ineen en roepen op tot meer actie voor het bestrijden van de plastic crisis.

In een gezamenlijke verklaring waarschuwen ze dat de hele levenscyclus van plastic een serieuze en groeiende bedreiging vormt voor het milieu, het klimaat, de biodiversiteit, mensenrechten en de volksgezondheid. De geschatte kosten voor de samenleving van plasticvervuiling – inclusief schoonmaak, aantasting van ecosystemen, kortere levensverwachting en medische behandeling – bedragen meer dan 100 miljard dollar per jaar.

De ondertekenaars beweren dat het niet aanpakken van deze gevolgen, bedrijven blootstelt aan financiële risico’s die waardecreatie en investeringsrendementen bedreigen, gezien de golf van maatregelen om de wetgeving over de hele wereld aan te scherpen, het toenemende aantal rechtszaken tegen bedrijven en een potentiële bedreiging voor hun reputatie en merkwaarde.

AXA IM: “Met toenemende zorgen en toenemend bewustzijn van verlies aan biodiversiteit en aantasting van de natuur, moet de voedingsindustrie overgaan op een duurzamere productie en consumptie. Een belangrijk onderdeel van deze transitie is het verminderen van de afhankelijkheid van de industrie van kunststoffen. Als intensieve gebruikers van plastic verpakkingen hebben bedrijven in de voedingsindustrie en consumptiegoederen een sleutelrol te spelen bij het doorvoeren van een schaalbare verandering. Ze kunnen en moeten de financiële veerkracht van hun bedrijfsmodellen vergroten door het aanpakken van de plastic crisis.”

Beleggers vragen bedrijven hun inspanningen om de plastic crisis het hoofd te bieden, aanzienlijk op te voeren. Volgens de Ellen MacArthur Foundation – een organisatie die grote plastic producenten en gebruikers bijeenbrengt rond gemeenschappelijke doelen – zullen bedrijven de bestaande doelen ‘vrijwel zeker’ missen, door hun gebruik van plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik in het algemeen te vergroten – in plaats van te verminderen – en niet aan te tonen geloofwaardige en ambitieuze plannen voor hergebruik.

Angélique Laskewitz, directeur van de VBDO: “Het is zorgwekkend om te zien dat de meeste bedrijven in de FMCG- en levensmiddelen detailhandel, beperkte maatregelen nemen voor het beperken van financiële risico’s van kunststoffen. Vandaag geven investeerders een duidelijk signaal af aan deze bedrijven, dat ze onder steeds grotere druk zullen komen te staan als ze niet snel actie ondernemen om hun plastic voetafdruk substantieel te verminderen.”

Er bevindt zich tussen de 75 en 199 miljoen ton plastic in de oceaan, maar het probleem gaat veel verder dan de gevolgen voor het maritieme milieu.

De uitstoot van broeikasgassen van wieg tot graf van wegwerpplastic in 2021 was gelijk aan de totale jaarlijkse uitstoot van het Verenigd Koninkrijk.

De levenscyclus van kunststoffen is ook onlosmakelijk verbonden met de groeiende bezorgdheid over blootstelling aan giftige chemicaliën. Er zijn meer dan 3.000 potentieel schadelijke chemicaliën geïdentificeerd in voedselverpakkingen.

De ondertekenaars roepen bedrijven op tot een radicalere aanpak. Om de omvang van de plastic crisis het hoofd te bieden, willen ze dat bedrijven het materiaalverbruik aanzienlijk verminderen, wegwerpverpakkingen elimineren en herbruikbare verpakkingssystemen opschalen. Bedrijven moeten een actieplan met duidelijk gedefinieerde tijdschema’s laten zien en voortgangsrapportage afhankelijk maken van externe verificatie.

Bovendien roepen ze bedrijven op om publiekelijk steun te verlenen aan – in plaats van te lobbyen tegen – ambitieus beleid inzake plastic vermindering, waaronder het Global Plastics Treaty en de EU-verordening inzake verpakking en verpakkingsafval (PPWR), die momenteel wordt herzien. Uit een recente analyse bleek dat lobby-inspanningen van brancheorganisaties op de PPWR er al in slaagden sommige maatregelen aanzienlijk af te zwakken.

Arthur van Mansvelt, Senior Engagement Specialist bij Achmea Investment Management: “De meeste bedrijven handelen niet snel genoeg in het licht van de zich ontvouwende plastic crisis. Het Global Plastics Treaty biedt een unieke en historische kans om het probleem bij de bron aan te pakken – we hebben bedrijven nodig die haar ambitie op het gebied van preventie en hergebruik steunen, niet ertegen lobbyen. Het is hun kans om deel uit te maken van de oplossing.”

Ten slotte verwachten investeerders dat bedrijven zich ertoe verbinden gevaarlijke stoffen in kunststoffen te identificeren en uit te bannen, gezien de aanzienlijke risico’s die deze vormen voor de gezondheid van de mens en de daarmee verband houdende risico’s voor de financiële waarde.