nl nl en en

Investeerder Engagementgids voor Watermanagement & Mijnbouw

Download

Publicatie: Investeerder Engagementgids voor Watermanagement & Mijnbouw

De voertaal van deze gids is Engels.

Deze engagementgids is ontwikkeld als een tool voor vermogensbeheerders voor het voeren van gesprekken (engagement) met mijnbouwbedrijven over biodiversiteit. Ze is bedoeld om te helpen bij de ontwikkeling van duurzame praktijken en beleidslijnen die voldoen aan SMART-principes (specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch, tijdgebonden), wat leidt tot een ecologisch en sociaal verantwoordelijke strategie voor biodiversiteitsbeheer en -behoud. Niet alle vragen die in deze gids staan zullen relevant zijn voor alle mijnbouwbedrijven; ze is opgesteld als ondersteunend document waaruit men de meest relevante vragen kan selecteren.

Deze publicatie is het resultaat van een gezamenlijke werkgroep verantwoorde mijnbouw door ACTIAM, Aegon Asset Management, NN Investment Management, Robeco, IUCN NL en VBDO. De deelnemers van de werkgroep hebben gewerkt aan het aangaan engagement met mijnbouwbedrijven over urgente duurzaamheidsvraagstukken waarvan Biodiversiteit er één is (de andere twee onderwerpen zijn Reclamatie en Waterbeheer). Deze engagementgids is gebaseerd op meerdere internationale standaarden en richtlijnen, waaronder IRMA, ICMM, IFC en het GRI.

Uitdagingen in waterbeheer voor mijnbouwbedrijven

De mijnbouwsector staat voor verschillende uitdagingen als het gaat om waterbeheer. Mijnen zijn vaak grote, lokale watergebruikers, wat de behoefte aan efficiënt watermanagement benadrukt. Hun gebruik van water en beschikbare bronnen kan mogelijk escaleren tot conflicten met de concurrentie en andere belanghebbenden over het beheer hiervan. De gevolgen van watermanagement zijn enorm locatiespecifiek, aangezien ze worden beïnvloed door het lokale en / of regionale klimaat en lokale afhankelijkheden en gebruiken, wat de behoefte aan een op maat gemaakte aanpak onderstreept.

Waterschaarste is beoordeeld tot een van de meest urgente uitdagingen voor de toekomst. Het is dan ook een cruciale zorg voor veel belanghebbenden. Bovendien kunnen oppervlaktewater- en grondwaterverontreiniging eveneens leiden tot conflicten tussen belanghebbenden en lokaal verzet tegen mijnbouwactiviteiten. Het voorkomen van besmetting en transparantie over dit proces is in het beste belang van het bedrijf dat de mijnsite exploiteert.

Beslissen over engagement

Beoordeel de opvattingen van het bedrijf over water en waterbeheer, inclusief het materialiteitskader. Hoe belangrijk is water en waterbeheer? Wat er wordt gedaan
en zijn er punten om aan deel te nemen? Het engagementproces moet duidelijk maken of en hoe watergerelateerde risico’s op de radar van het bedrijf staan, en hoe het naar water en waterbeheer in het algemeen kijkt, zowel op het niveau van het bedrijf als op mijnsite. Idealiter zal het engagementproces de kennis van het bedrijf over watergerelateerd verbeteren risico’s en hun belang en leiden tot verbeteringen in hun waterbeheer.

Andere engagementgidsen voor Mijnbouw