nl nl en en

Investeerders Engagementgids voor Biodiversiteit & Mijnbouw

Download

Publicatie: Investeerders Engagementgids voor Biodiversiteit & Mijnbouw

De voertaal van deze gids is Engels.

Deze engagementgids is ontwikkeld als een tool voor vermogensbeheerders voor het voeren van gesprekken (engagement) met mijnbouwbedrijven over biodiversiteit. Ze is bedoeld om te helpen bij de ontwikkeling van duurzame praktijken en beleidslijnen die voldoen aan SMART-principes (specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch, tijdgebonden), wat leidt tot een ecologisch en sociaal verantwoordelijke strategie voor biodiversiteitsbeheer en -behoud. Niet alle vragen die in deze gids staan zullen relevant zijn voor alle mijnbouwbedrijven; ze is opgesteld als ondersteunend document waaruit men de meest relevante vragen kan selecteren.

Deze publicatie is het resultaat van een gezamenlijke werkgroep verantwoorde mijnbouw door ACTIAM, Aegon Asset Management, NN Investment Management, Robeco, IUCN NL en VBDO. De deelnemers van de werkgroep hebben gewerkt aan het aangaan engagement met mijnbouwbedrijven over urgente duurzaamheidsvraagstukken waarvan Biodiversiteit er één is (de andere twee onderwerpen zijn Reclamatie en Waterbeheer). Deze engagementgids is gebaseerd op meerdere internationale standaarden en richtlijnen, waaronder IRMA, ICMM, IFC en het GRI.

Uitdagingen van biodiversiteit voor mijnbouwbedrijven

De mijnbouwsector staat voor veel uitdagingen als het gaat om biodiversiteit. De effecten op de biodiversiteit zijn zeer locatie specifiek, aangezien ze worden beïnvloed door het lokale en / of regionale klimaat en lokale afhankelijkheden en gebruiken, waardoor een aanpak op maat nodig is. Dit betekent dat biodiversiteitsbeheer en instandhoudingsmethoden sterk kunnen verschillen per gebied. Het is essentieel om lokale belanghebbenden te betrekken om risico’s te beperken. Als er geen sterk biodiversiteitsbeheer is, zowel op bedrijfsniveau als op mijnniveau, kan de omgeving worden beschadigd en kunnen lokale gemeenschappen worden aangetast, wat kan leiden tot reputatierisico’s en materiële risico’s. Ontoereikend beheer van de biodiversiteit kan leiden tot onvoorziene schade aan de menselijke gezondheid en het milieu, die vaak onomkeerbaar is.

Beslissen over engagement

Beoordeel de standpunten van het bedrijf over biodiversiteit en biodiversiteitsbeheer, inclusief het materialiteitskader. Hoe belangrijk is het behoud van biodiversiteit? Wat wordt er gedaan en zijn er punten om aan deel te nemen? Het engagementproces moet duidelijk maken of en hoe biodiversiteitsgerelateerde risico’s op de radar van het bedrijf staan, en hoe het biodiversiteitsbeheer in het algemeen bekijkt, zowel op bedrijfsniveau als op het niveau van mijnbouw. Idealiter vergroot het engagementproces het begrip van het bedrijf van risico’s in verband met biodiversiteit en hun belang; en verbeteringen aan te brengen in hun biodiversiteitsbeheer.

Andere engagementgidsen voor Mijnbouw