nl nl en en

VBDO neemt officieel deel aan Platform Living Wage Financials

Iedereen verdient een inkomen dat voldoende is om zichzelf en zijn of haar gezin een fatsoenlijke levensstandaard te kunnen bieden. Dat is wat een leefbaar loon betekent. Een leefbaar loon ligt vaak hoger dan het minimumloon van de overheid. Een minimumloon garandeert echter geen gezond en duurzaam leven.

Het verhogen van leefbare lonen kan een enorme impact hebben op lokale en nationale samenlevingen: mensen uit de armoede halen betekent niet alleen een hogere levensstandaard en gezondheid voor werknemers, onderzoek toont aan dat het ook consumentenmarkten doet groeien.

In 2019 won Platform Living Wage Financials (PLWF) het Principles for Responsible Investment, Active Ownership Project van het Jaar. Het platform streeft naar een positieve impact op bedrijven waarin wordt geïnvesteerd en middels daarmee uiteindelijk op arbeiders, boeren en kleine boeren in de wereldwijde toeleveringsketens. Het platform richt zich met name op de voedselsector (detailhandel en landbouw) en de kleding- en schoenensector.

Recent heeft de VBDO zich aangesloten bij het platform, alsmede meer dan 20 financiële instellingen. Zo bundelen we onze inspanningen en committeren we ons aan een wereld waarin leefbaar loon de standaardpraktijk wordt. Angélique Laskewitz, directeur VBDO: ‘Leefbaar loon is een thema waar onze vereniging al sinds 2016 mee bezig is, bijvoorbeeld door er aandacht voor te vragen tijdens AVA’s. We geloven dat we de missie van het platform verder kunnen brengen door er iets aan toe te voegen met onze uitgebreide kennis, ervaring en netwerk.’

Foto credits: Steve Mushero (Unsplash)