nl nl en en

Investeerders eisen sterkere wetgeving op plastic van de EU

Europese topinvesteerders roepen de EU op tot sterke regulering van verpakkingen en afval. Ze willen een voorstel dat de ambitie van de Europese Commissie op het gebied van afvalpreventie en -hergebruik handhaaft, maatregelen die zij van cruciaal belang vinden voor het beschermen van hun rendement en de planeet. 

In een brief aan de leden van het Europees Parlement en de ministers van Milieu van de lidstaten, moedigen de investeerders de besluitvormers van de EU aan om een krachtig standpunt in te nemen over het terugdringen van afval aan de bron in de verordening verpakking en verpakkingsafval (PPWR). Ze willen dat bedrijven worden begeleid voor het verminderen van hun afhankelijkheid van kunststoffen, en dat beleggers beter worden beschermd tegen blootstelling aan de gerelateerde risico’s.

De interventie volgt op de publicatie van een investeerdersverklaring uit mei, gericht aan grote snel evoluerende FMCG-bedrijven en detailhandelaren. In de verklaring werd de aandacht gevestigd op plastic gerelateerde kwetsbaarheden in de sector en aangedrongen op steun voor sterke regelgeving. De verklaring kreeg ongekende steun van de investeerdersgemeenschap, ondertekend door 183 investeerders wereldwijd met een gezamenlijk beheerd vermogen van ruim $10 biljoen. Een deel van deze groep ondertekende ook de genoemde PPWR-brief aan EU bewindsleden.

Blootstelling aan plastic gerelateerde bedrijfsrisico’s is een groeiende reden tot bezorgdheid voor investeerders, aangezien de voorbeelden van gerelateerde rechtszaken en mogelijke financiële verliezen voor de bedrijven waarin ze beleggen zich inmiddels vermenigvuldigen. Plastic voor eenmalig gebruik stelt bedrijven en daarmee investeerders bloot aan risico’s die uiteenlopen van afval- en vervuilingsproblemen, ontluikende maatregelen voor het terugdringen van plastic door lokale en nationale overheden en bedrijven en campagnes van consumenten tegen afval en vergiftiging.

De investeerders ergeren zich aan het feit dat bedrijven het PPWR-voorstel willen afzwakken, in het bijzonder doelstellingen op het gebied van reductie en hergebruik. Ze wijze daarbij op opeenhopend onderzoek dat aantoont dat opruimen zinloos is, tenzij substantiële inspanningen worden geleverd voor het voorkomen van afval dat aan de bron ontstaat.

Elin Noring, Senior ESG-analist en engagement specialist bij Nordea Asset Management: ‘Bedrijven die proberen een einde te maken aan op hergebruik gerichte regulering, zwemmen tegen de stroom in. Ze moeten zich realiseren dat een sterk regelgevend kader hun inspanningen om de plasticvervuilingscrisis aan te pakken juist zal ondersteunen.’

Andreas von Angerer, Hoofd Impact bij Inyova Impact Investing: ‘De richting waarin de markt zich beweegt is duidelijk. Voor het beschermen en behouden van rendement, moeten we realistisch zijn over de oplossingen die echt zullen werken. We vertrouwen allemaal op een functionele planeet om zaken te kunnen doen. Door plastic veroorzaakte vervuiling bedreigt die functionaliteit. We moeten afval aan de bron verminderen, niet proberen het probleem aan het eind van de lijn aan te pakken.’

Angélique Laskewitz, directeur van de VBDO: “We hebben een alarmerende en verrassende hoeveelheid anti-wetgevingslobby gezien van grote bedrijven. Ze proberen een ambitieuze EU-wet op verpakkingen proberen te blokkeren. Dit soort wetten zullen bedrijven toekomstbestendig maken – ze weten dat ze verder moeten gaan dan cosmetische veranderingen. Daarom vragen we wetgevers om hen de zekerheid te geven die ze nodig hebben en ze een duidelijke richting geven, namelijk hergebruik.’