nl nl en en

Niet-materiële topics te weinig aandacht door drukte bedrijven om CSRD

Download

Publicatie: AGM Engagement Report 2024 - From Compliance to Leadership

Bedrijven blijven achter met duurzame thema’s wanneer deze niet als materieel worden bestempeld voor nieuwe Europese wetgeving, namelijk de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) . Dit blijkt onder andere uit onderzoek door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), onder 30 Nederlandse, beursgenoteerde bedrijven. De vereniging bezocht aandeelhoudersvergaderingen en ondervroeg de bedrijven op de thema’s biodiversiteit, leefbaar loon en lobbyen.

Biodiversiteit wel belangrijk maar niet noodzakelijk

‘Bedrijven moeten keuzes maken bij de implementatie van de CSRD’, aldus Angélique Laskewitz, directeur van de VBDO. ‘De thema’s waar wij naar vroegen worden lang niet altijd als materieel gekenmerkt voor de CSRD. We krijgen dan te horen dat bijvoorbeeld uitgebreid en specifiek beleid op biodiversiteit gezien wordt als “wel belangrijk, maar niet noodzakelijk”’.

Ondernemingen boeken volgens het rapport wel vooruitgang op het thema biodiversiteit. Zo heeft bijna de helft van de onderzochte partijen doelstellingen of KPI’s geformuleerd op het onderwerp, ten opzichte van 30% in het voorgaande jaar. Ook noemt inmiddels ruim 8 op de 10 bedrijven het in hun strategie. Toch kenmerkt nog geen één derde van de onderzochte partijen het als materieel topic voor de CSRD.

Verder kijken dan eigen dienstverlening

Laskewitz: ‘Wij vinden dat biodiversiteit een materieel thema moet zijn voor nagenoeg ieder bedrijf. Het punt is dat er nog een grote uitdaging ligt. Het is voor grote bedrijven vaak enorm complex om alle risico’s en kansen in kaart te brengen van hun toeleveringsketen. We verwachten toch van bedrijven dat ze snel die stap gaan maken. In ieder geval willen we ze aanraden dat ze biodiversiteit gaan meenemen in hun risico-assessments. Dat geldt overigens ook voor de andere thema’s, zoals leefbaar loon’.

Leefbaar loon nog in kinderschoenen

Nederlandse bedrijven hebben nog weinig aandacht voor leefbaar loon, zo blijkt uit het rapport. Iets meer dan de helft van de onderzochte ondernemingen heeft het opgenomen in de strategie. Het gaat dan met name over de eigen werknemers, terwijl de problemen veelal in de toeleveringsketen zitten. Bedrijven lijken daarnaast nog erg zoekende hoe ze het beste met dit thema kunnen omgaan. Samenwerking met stakeholders binnen en buiten de sector, zoals met NGO’s kan daar volgens het rapport een oplossing voor bieden.

Volgens Laskewitz is er nog een andere verklaring voor het gebrek aan beleid op dit thema. ‘Voor kritische evaluatie en rapportage op leveranciers komt straks ook Europese wetgeving, namelijk de CSDDD. De implementatie hiervan is pas in 2027 en voelt nog niet urgent voor bedrijven. Het leeft dus ook nog minder. Toch horen we wel van bedrijven dat ze hier de komende jaren transparanter verslag over doen. Het is ook belangrijk dat ze vast met stakeholders in gesprek gaan. Een goed voorbeeld van samenwerking op dit thema is Platform Leefbaar Loon, waar VBDO met trots een bijdrage aan levert.’

Wel of niet strategisch benutten CSRD

De CSRD biedt mogelijkheid tot enorme, strategisch toegevoegde waarde. De wetgeving stimuleert bedrijven tot kritische introspectie van korte en lange termijn risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid. Op die manier kan duurzaamheid op zinvolle wijze worden geïntegreerd binnen de hele onderneming, onderschrijft de VBDO.

Wanneer de wetgeving echter als afvinklijstje wordt gebruikt, verdwijnt deze waarde. Het is uiteindelijk aan bedrijven zelf hoe ze hier invulling aan geven, wil het onderzoek laten weten. Dat wil zeggen, enkel aan de wetgeving voldoen, of haar gebruiken als springplank naar duurzaam, corporate leiderschap.