nl nl en en

Repsol en NN Group scoren hoogst op Europese ranglijst belastingtransparantie

Download

Publicatie: Tax Transparency Benchmark 2022 - A comparative study of 78 Dutch and 25 EU stock-listed companies

  • De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) presenteert op 8 december 2022  een nieuwe, Europese editie van de Tax Transparency Benchmark;
  • Repsol meest transparant over belastingafdracht onder EU bedrijven, NN Group scoort het hoogst onder Nederlandse bedrijven;
  • Bijna een kwart van de Nederlandse bedrijven en iets minder dan de helft van de Europese bedrijven geven informatie vrij over country-by-country reporting;
  • Energiebedrijven scoren relatief hoog op transparantie, in tegenstelling tot de farmaceutische industrie.

Repsol scoort het hoogst van de in totaal 103 deelnemende bedrijven (78 uit Nederland en 25 uit de EU), waar het gaat om Europese belastingtransparantie. Dit blijkt uit de recent gepubliceerde EU Tax Transparency Benchmark van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Repsol scoorde 38 uit een maximum van 40 punten. Met een score van 36 punten is NN Group voor het vierde jaar op rij winnaar onder de Nederlandse bedrijven.

 Angélique Laskewitz, directeur van de VBDO: ‘wij pleiten al ruim 11 jaar voor belastingtransparantie. Gelukkig zijn we inmiddels niet de enige, fiscale governance-codes duiken op in heel Europa. De EU-lidstaten implementeren binnenkort de EU-richtlijn Openbare Country-by-Country Reporting en de 207-standaard van het Global Reporting Initiative wordt steeds meer gangbaar. Onze jarenlange inzet voor dit onderwerp heeft daar zeker een positieve bijdrage aan geleverd.’

Country-by-Country reporting blijft achter

Belastingtransparantie wordt meer en meer gangbaar. In 2015 publiceerde slechts 1 op de 9 beursgenoteerde bedrijven in Nederland hun fiscale beleid. Inmiddels is dat percentage gegroeid naar 84%, waaronder alle 25 AEX genoteerde bedrijven.

Sinds 2016 is ook Country-by-Country reporting (CbC) verplicht voor Nederlandse bedrijven met een omzet van boven de €750 miljoen, voor het tegengaan van belastingontduiking. In dit rapport staan onder andere de winsten die in de verschillende belastingjurisdicties zijn behaald en de betaalde belastingen.

Uit de VBDO benchmark blijkt echter dat slechts 14% van de Nederlandse bedrijven (waarvan 7 AEX genoteerd) en iets minder dan een kwart van de onderzochte, Europese bedrijven een volledig transparante CbC bieden, in lijn met de GRI 207-4.

Grote onderlinge verschillen belastingtransparantie

Een aantal met name Europese bedrijven scoren volgens de benchmark met minder dan 25 punten zwaar onder de maat, zoals Amadeus, LVMH, Schneider Electric, Siemens, AB In Bev en Spotify.

Laskewitz: ‘Ik ben verbaasd over het feit dat een aantal Europese bedrijven nog echt ondermaats op dit gebied scoren. Van dergelijke namen mag je toch verwachten dat ze meer transparantie bieden. Wat dat betreft doen de Nederlandse bedrijven het relatief gezien gelukkig behoorlijk goed.’

Naast het verschil per gebied, zijn er ook aanmerkelijke verschillen per sector te zien. Zo scoren Europese energiebedrijven gemiddeld het hoogst (59%), gevolgd door de financiële sector (55%) en blijven de farmaceutische bedrijven nog ver achter (39%).