nl nl en en

Investeren met oog voor het milieu

Steeds meer marktpartijen bieden duurzame beleggingsproducten aan. Een goede zaak, meent Xander Urbach van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Hij constateert dat de duurzame doelen en een goed rendement prima samengaan.

De VBDO publiceert onder meer een jaarlijkse benchmark, waarbij de duurzaamheidsdoelstellingen van pensioenfondsen en verzekeraars langs de meetlat worden gelegd. Daaruit blijkt dat duurzaam beleggen onder particuliere beleggers in Nederland nog amper is ontdekt.

Urbach: “De markt voor duurzame fondsen is aan het groeien, we hopen dit jaar een nieuwe studie met recente cijfers te publiceren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat duurzame beleggingsportefeuilles qua resultaat niet onderdoen voor conventionele bedrijven en fondsen. Dus waarom zou je het niet doen? Dat is mijn redenering.”

Risicoprofielen

“Als je duurzaam gaat beleggen, krijg je te maken met dezelfde risicoprofielen als bij gewone fondsen. Je draagt alleen bij aan een betere wereld.” Hij adviseert bij het kiezen van een duurzaam fonds vooral te kijken naar de fondsbeheerders. Als voorbeeld noemt hij de impactfondsen van Robeco. “Zij berekenen hun fonds bijvoorbeeld door met hulp van de Dow Jones Sustainability Index.”

Om de duurzaamheidsprestaties van beursgenoteerde bedrijven te beoordelen, worden de zogenoemde ESG-criteria gehanteerd. De afkorting staat voor milieu (Environment), sociale vraagstukken (Social) en goed ondernemingsbestuur (Governance). Uit een vergelijking van driehonderd van de grootste bedrijven door de Boston Consulting Group uit 2017, blijkt dat de bedrijven die hoog scoren op ESG-criteria gemiddeld 3,4% winstgevender zijn.

Transparantie

VBDO presenteert op 11 oktober de jaarlijkse Benchmark Pensioenfondsen. Pensioenfondsen nemen steeds vaker milieu- en sociale criteria mee in hun beleggingsanalyse en zijn hier ook steeds transparanter over, staat in het rapport van 2017. De VBDO heeft ook een punt van kritiek: duurzaam beleggen is voor veel fondsen nog te vrijblijvend. Ruim de helft van de pensioenfondsen (57%) heeft nog geen doelstellingen op duurzaamheidsbeleid gesteld.

Pensioenfondsen en verzekeraars zijn gedwongen om na te denken over hun beleid. “Je ziet een toename qua wet- en regelgeving,” zegt Urbach. Zo staat ‘sustainable finance’ hoog op de actielijst van de Europese Commissie. “Er zal een product moeten komen in lijn met EU wet- en regelgeving. Dit zal stimulerend werken.”

Koploper

Pensioenfondsen voelen druk van buitenaf. Aan de ene kant willen werkenden en gepensioneerden de zekerheid van een waardevast pensioen. Tegelijkertijd wordt er steeds meer druk uitgeoefend op het beleggingsbeleid. Deelnemers verwachten transparantie over de sectoren waarin het pensioenfonds investeert.

“Met name de grote pensioenfondsen voeren een duurzaam beleid en nemen milieu- en sociale criteria mee in hun beleggingsanalyse,” constateert Urbach. Als voorbeeld noemt hij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. “Die hebben als doelstelling om de ‘carbon footprint’ van hun investeringen te halveren in 2020. ABP maakt echt werk van de Sustainable Development Goals. Dat zijn trends die wij toejuichen,” aldus Urbach.

De Nederlandse pensioensector is een koploper in de wereld, samen met de Scandinavische landen. Hij ziet een ontwikkeling waarbij pensioen- en investeringsfondsen steeds meer bedrijven en sectoren – zoals tabak en kolen – uitsluiten.

Greenwashing

Net als bij andere beleggingsproducten, is een kritische blik op zijn plaats. Urbach benadrukt dat je vooraf gewoon goed je huiswerk moet doen. “Sommige fondsen zijn minder duurzaam. Je moet kritisch kijken wat er in de fondsen zit.”

DNB waarschuwt voor ‘greenwashing’, het risico dat groene producten minder ‘groen’ blijken te zijn dan wordt gedacht of uitgedragen. Dit kan volgens de bank reputatieschade opleveren. “Zoek uit hoe en door wie het fonds wordt getoetst.” Dat kan bijvoorbeeld via Sustainalytics, dat fondsen checkt op ESG-criteria. Een andere partij is KnowTheChain.org, dat de arbeidsomstandigheden in productieketens onderzoekt.

Dit artikel is verschenen in de Financiële Telegraaf.