nl nl en en

Publieke consultatie Principles for Responsible Banking gestart

Het VN Environment Finance Initiative (UNEP FI) en 28 banken hebben eind november 2018 de Principles for Responsible Banking gelanceerd voor publieke consultatie. De principes zullen de rol en verantwoordelijkheden van de banksector bepalen bij het vormgeven van een duurzame toekomst. Door zich aan het nieuwe kader te houden, zullen banken hun activiteiten afstemmen op de doelstellingen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en het klimaatakkoord van Parijs.

De principes bepalen de wereldwijde standaard voor wat het betekent om een ​​verantwoordelijke bank te zijn en zullen ervoor zorgen dat banken waarde creëren voor zowel hun aandeelhouders als de samenleving. Ze bieden het eerste wereldwijde raamwerk dat de integratie van duurzaamheid in alle bedrijfsgebieden van een bank begeleidt, van strategisch tot portefeuille- tot transactieniveau. Door de Principles for Responsible Banking te ondertekenen wanneer ze in september 2019 worden gelanceerd, zullen banken zich eraan verbinden publiekelijk aansprakelijk te worden gesteld voor hun aanzienlijke positieve en negatieve sociale, ecologische en economische impact.

Door de set van beginselen te ontwikkelen, hebben de 28 oprichtende banken een duidelijk doel voor het bankwezen zelf geformuleerd en stellen zij investeerders, beleidsmakers en regelgevers, klanten en het maatschappelijk middenveld in staat om banken te vergelijken en verantwoording af te leggen voor hun ecologische, sociale en economische positie. Het ondertekenen van de Principles zal een serieuze verplichting zijn: banken die continu niet voldoen aan de vereisten, zullen verwijderd worden van de lijst van ondertekenaars.

Het ondertekenen van de Principles for Responsible Banking is iets dat alle banken die oprecht betrokken zijn bij duurzaamheid moeten overwegen, ongeacht hun startpunt. De principes gaan nu een wereldwijde consultatieperiode van zes maanden in en belanghebbenden over de hele wereld worden uitgenodigd om de principes te ondersteunen en input te geven voor hun verdere ontwikkeling.

Lees meer.