nl nl en en

Oproep WWF: Teken voor een Europese Bossenwet

De VBDO werkte de afgelopen 5 jaar met IUCN NL en WWF NL samen aan het programma Shared Resources Joint Solutions. Een van de gezamenlijke activiteiten was het organiseren van een serie van drie trainings webinars, waarin de relatie tussen veeteelt, vleesproductie, ontbossing en conversie van natuur in Paraguay en de rest van Zuid Amerika werd belicht en oplossingen geadresseerd.

Naast beïnvloeding van het beleid van bedrijven en financiële instellingen, werken IUCN NL en WWF met een brede groep nationale en internationale NGO’s samen, om ook beleid op Europees niveau te krijgen. Op de Europese markt kunnen producten afkomstig uit gebieden waar bossen of andere natuur zijn vernietigd namelijk nog gewoon worden verhandeld. Daarom dringen IUCN NL en WWF NL aan op Europese wetgeving om producten uit ontboste gebieden van de markt te weren. Sommige bedrijven werken daar zelf al aan, maar Europese wetgeving creëert een gelijk speelveld voor bedrijven. De Europese Commissie staat hiervoor open, en biedt nu een unieke kans om mee te denken over een nieuwe wet.

De VBDO steunt deze oproep en vraagt haar leden hier een bijdrage aan te leveren. Als consument of particulier belegger kan dat door hier te tekenen voor deze wet. Ook bedrijven kunnen meedoen aan de consultatie.