nl nl en en

Angélique Laskewitz nieuwe voorzitter Raad van Toezicht IUCN NL

  • Datum:

Algemeen directeur van de VBDO, Angélique Laskewitz, is vandaag na instemming van de Nederlandse IUCN-leden, benoemd tot lid en nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van IUCN NL. Zij zal op 15 april starten en dan de taken overnemen van Theo Verstrael die sinds het vertrek van de vorige voorzitter, Johan van de Gronden, dienst deed als vice-voorzitter van IUCN NL’s RvT.

IUCN NL is de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), ‘s werelds grootste en oudste unie voor natuurbescherming. IUCN verenigt de ervaring, kennis en netwerk van 1.400 overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ruim 15.000 experts. IUCN is de wereldwijde autoriteit op het gebied van de status van de natuur en de benodigde beschermingsmaatregelen. Het internationale hoofdkantoor van IUCN is gevestigd in Gland, Zwitserland.

(bron: www.iucn.nl)