nl nl en en

The purpose of finance and investment – Episode 4: Managing for value

We staan voor grote, mondiale uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Deze vraagstukken eisen gedegen financiële besluitvorming van zowel investeerders op kapitaalmarkten, CFO’s binnen bedrijven als beleidsmakers van de overheid, willen we ze het hoofd bieden. Zeker nu zelfs de private markten de gevolgen beginnen te ondervinden van instortende ecosystemen.

In deze aflevering verkleinen Daan Spaargaren, Strategic Advisor Responsible Investment bij PME pensioenfonds en Willem Schramade, oprcihter van de Sustainable Finance Factory, de kloof tussen financiële en reële waarde. Ook geven ze antwoord op vragen als  “Wat verstaan we onder risico bij duurzaam investeren” en “Kunnen we ethische normen koppelen aan financiën voor het behalen van echte duurzaamheid?”

Overige afleveringen

Alle afleveringen van the Purpose of Finance and Investment zijn ook terug te vinden op Spotify (geen account vereist).