nl nl en en

Pensioenfonds BpfBouw stoot ABP van troon als meest duurzame pensioenfonds van Nederland

Download

Publicatie: Benchmark on Responsible Investment by Pension Funds in the Netherlands 2023 - Navigating Uncharted Waters

  • Uit een vergelijkend onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onder 49 pensioenfondsen, blijkt bpfBOUW het meest duurzame fonds van Nederland;
  • Vrouwen blijven ondanks gemaakte beloften voor verbetering ondervertegenwoordigd aan de bestuurstafels;
  • Gemiddeld presteert de sector in zijn geheel iets beter dan vorig jaar op duurzaamheid;
  • VBDO roept op tot het nemen van meer en snellere beslissingen over duurzaamheid, ondanks gebrek aan beschikbare data.

Jaarlijks onderzoekt de VBDO het verantwoord beleggingsbeleid en de prestaties van Nederlandse pensioenfondsen, met steun van FNV. De benchmark beoordeelt de 49 grootste pensioenfondsen van Nederland, samen goed voor een totale waarde van meer dan 1.338 miljard in beheerd vermogen.

Piet Rietman, bestuurslid van FNV geeft het belang aan van het onderzoek: ‘Duurzaamheid is een steeds belangrijker onderwerp voor pensioenfondsen. Wij zien dat met name jonge vakbondsleden – en dus pensioendeelnemers – fondsen kritisch bevragen op bijvoorbeeld investeringen in de fossiele industrie.’

bpfBOUW Na lange tijd koploper

In 2017 nam ABP het stokje over van PFZW als meest duurzame pensioenfonds van Nederland. Die titel mochten zij gedurende zes jaar behouden. Met een score van 4,8 uit een maximum van 5, neemt bpfBOUW dit jaar de leiding. Eline Lundgren, bestuursvoorzitter bij het pensioenfonds: ‘BpfBOUW heeft de ambitie om zich elk jaar verder te ontwikkelen op het gebied van Verantwoord Beleggen, wij zijn trots op de prestatie die wij dit jaar behaald hebben.’

bpfBOUW wordt op de voet gevolgd door ABP (4,7) en PME (4,5). Pensioenfonds SNS REAAL was vorig jaar de snelste stijger en best presterende kleine pensioenfonds en leidt dit jaar wederom de ranglijst voor het best presterende, kleine pensioenfonds (minder dan €5 miljard aan beheerd vermogen). Haitse Hoos, investment officer van Pensioenfonds SNS REAAL: ‘Met dank aan een goed ondersteunende fiduciair, een voortvarende beleggingscommissie en besluitvaardig en ambitieus bestuur hebben we wederom mooie stappen kunnen zetten. Terwijl de complexiteit steeds toeneemt hebben we nog steeds verbeteringen kunnen aanbrengen in ons beleid en in de portefeuille. Ook door middel van fondsbeleggingen is veel mogelijk.’

Pensioenfonds Achmea klimt van plek 30 naar 19 en is daarmee de snelste stijger van 2023.

Vrouw nog ondervertegenwoordigd in bestuur

In 2015 bleek uit de benchmark van de VBDO dat slechts 16% van de bestuursleden van Nederlandse pensioenfondsen vrouw was. Uit het onderzoek van de VBDO blijkt dat in 2022 dit aantal is gestegen naar 32%. Angélique Laskewitz, directeur bij de VBDO: ‘Ja, er is gelukkig een stijgende lijn zichtbaar. Maar over acht jaar genomen wel een vrij vlakke.

Bedenk je ook dat bij slechts iets meer dan één van de tien pensioenfondsen de helft man en de andere helft vrouw is en nog geen één op de 20 fondsen heeft een bestuur met meer vrouwen dan mannen. Mannen zijn blijkbaar dus nog steeds de absolute norm.’

Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie: “Hoewel veel pensioenfondsen bezig zijn met het onderwerp, zien we niet alle pensioenfondsorganen al divers en inclusief zijn. O.a. om de genderverdeling in besturen te verbeteren, komt er daarom een speciale Taskforce diversiteit & inclusie. De Taskforce is een initiatief van werknemers- en werkgeversorganisaties en de Pensioenfederatie dat begin 2024 wordt gepresenteerd.”

Sector steeds duurzamer ook zonder data

Als geheel scoort de sector dit jaar gemiddeld hoger (3,2) dan vorig jaar (2,7). Sara Heinsbroek, projectmanager van de benchmark benadrukt: ‘We zijn natuurlijk blij met deze ontwikkeling. Er zijn geen significante ontwikkelingen in de methodiek, dus we kunnen wel zeggen dat er goede stappen worden gezet door de sector als geheel.’

Wel heeft Heinsbroek nog een dringende boodschap: ‘De duurzaamheidsuitdagingen worden in toenemende mate complex en urgent. We horen veel berichten dat er onvoldoende data beschikbaar is. De situatie vereist echter dat er hoe dan ook snel beslissingen genomen moeten worden. Voel je als fonds dus comfortabel met het gebruik van alternatieve informatiebronnen en het nemen van beslissingen op basis van onvolledige beelden. Ongemakkelijke gesprekken moeten worden gevoerd, dus ga ze aan en werk samen met andere fondsen om effectief te kunnen werken aan de doelen die je wilt bereiken.’