nl nl en en

Philips koploper op Europese ranglijst belastingtransparantie

Download

Publicatie: Tax Transparency Benchmark 2023 - A comparative study of 116 EU stock listed companies

  • De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) presenteert op 21 november 2023  de nieuwste, Europese editie van de Tax Transparency Benchmark;
  • Philips blijkt meest transparant over belastingafdracht onder Nederlandse bedrijven, Repsol scoort het hoogst onder Europese ondernemingen (Nederlandse partijen niet meegenomen);
  • Groot verschil tussen scores belastingtransparantie binnen EU-landen;
  • Nog maar ongeveer een kwart van de onderzochte bedrijven betrekt externe stakeholders in het belastingproces.

Philips scoort het hoogst van de in totaal 116 deelnemende bedrijven (51 uit Nederland en 65 uit de EU), waar het gaat om Europese belastingtransparantie. Dit blijkt uit de recent gepubliceerde EU Tax Transparency Benchmark van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

Philips scoorde het absoluut haalbare aantal van 40 punten en mag zichzelf daarmee koploper noemen. NN Group was voorheen vier jaar op rij winnaar onder de Nederlandse bedrijven, maar scoorde dit jaar 39 punten. Het Spaanse Repsol eindigde met 38 punten en verwerft zichzelf daarmee opnieuw de titel van meest transparante Europese onderneming, wanneer Nederlandse partijen buitenwegen worden gelaten.

Belastingbeleid steeds hoger op agenda

Angélique Laskewitz, directeur van de VBDO: ‘Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid naar de maatschappij en de omgeving waarin zij opereren. Belastingafdracht is daar een belangrijk onderdeel van. Wij pleiten dan ook al ruim 12 jaar voor belastingtransparantie.’

De VBDO is daarmee inmiddels niet de enige: recent zagen we onder andere het tot stand komen van de VNO-NCW Tax Governance Code. De EU-lidstaten implementeerden eerder al de EU-richtlijn Openbare Country-by-Country Reporting en er is mondiale commitment voor een minimum van 15% effectieve belastingafdracht. Laskewitz: ‘Onze jarenlange inzet voor dit onderwerp heeft zeker een positieve bijdrage aan de huidige ontwikkelingen geleverd.’ 

Nederland scoort hoogste van Europees gemiddelde

Belastingtransparantie wordt meer en meer gangbaar in ons land. Dat is ook terug te zien in het gemiddelde percentage van het totaal aantal te behalen punten, namelijk 56% voor Nederlandse bedrijven tegen een gemiddelde van 41% van hun Europese concullega’s. Italiaanse (55%) en Spaanse (53%) bedrijven doen het eveneens goed, waar met name Zweedse (24%) en Belgische ondernemingen (24%) nog achterblijven.

Naast het verschil per land, zijn er ook aanmerkelijke verschillen per sector te zien. Zo scoren de energie- en financiële sector relatief hoog en heeft met name de farmaceutische industrie nog flinke stappen te zetten.

PwC, die voor het negende achtereenvolgende jaar ondersteund heeft bij het uitvoeren van de Tax Transparency Benchmark, ziet dat bedrijven belastingen steeds meer als integraal onderdeel van hun duurzaamheidsstrategie zien. Brenda Mooijekind, vicevoorzitter van PwC’s belastingadviespraktijk: ‘Met de introductie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de fiscale rapportageverplichtingen die dit met zich mee kan brengen, bestaat de verwachting dat bedrijven de komende jaren verdere vooruitgang zullen boeken op dit gebied.’

Grote onderlinge verschillen

Intern lijken bedrijven zich welbewust van het belang van een gedegen belastingbeleid. Negen van de tien ondernemingen hebben een eigen belastingbeleid of -strategie. Bij bijna de helft van de bedrijven wordt deze nog goedgekeurd door de directie zelf en wordt daarbij vermeld hoe vaak ernaar wordt gekeken.

Waar het echter gaat om het betrekken van externe partijen, valt er nog veel terrein te winnen. Slechts één op de drie Nederlandse bedrijven omschrijft het proces voor en de uitkomsten van het verzamelen en beschouwen van de visies en zorgen van stakeholders. Voor Europa zijn het er zelfs slechts iets meer dan één op vijf.