nl nl en en

VBDO Uitgelicht

VBDO werkt op verschillende manieren aan de verduurzaming van de kapitaalmarkt. Enkele thema’s worden hier uitgelicht.


Klimaat

VBDO zet zich al jaren in voor bewustwording van de effecten van klimaatverandering voor de financiële sector. Zo brengen wij financiële instellingen, NGO’s met klimaatgerelateerde expertise en bedrijven bij elkaar. Wij publiceerden het rapport: ‘Dutch Pension Funds and Climate Change: Now is the Time’. Binnenkort verschijnt een rapport over hoe investeerders omgaan met adaptatie aan klimaatverandering. Wij verwachten van bedrijven en financiële instellingen dat zij opereren in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.


Shared Resources, Joint Solutions

VBDO is partner in het strategisch partnerschap ‘Shared Resources, Joint Solutions (SRJS)’ in samenwerking met IUCN-NL en het Wereld Natuur Fonds. Het SRJS richt zich op het beschermen van biodiverse ecosystemen die klimaatbestendigheid, water- en voedselzekerheid ondersteunen. We werken met vijftig lokale maatschappelijke organisaties in zestien landen. De rol van VBDO in het programma is ervoor te zorgen dat de particuliere sector, inclusief de financiële sector, wordt geïnformeerd, betrokken en in staat gesteld om actie te ondernemen.

Voorbeelden van ons werk binnen SRJS:

  • Sustainable Finance Workshop voor maatschappelijke organisaties
  • Ronde Tafel verantwoorde mijnbouw voor financiële instellingen in Nederland
  • Training engagement met het bedrijfsleven voor Filippijnse maatschappelijke organisaties
  • Gesprekken met banken over het financieren van ontbossing in Zuid-Amerika
  • Opzetten van een duurzaam investeringsforum (SIF) in een ontwikkelingsland

Bekijk de video:


Tax Transparancy 

‘Tax transparency’ is een van de hoofdthema’s binnen VBDO’s activiteiten. Door middel van een verantwoord belastingbeleid, dragen bedrijven en financiële instellingen bij aan het eerlijk verdelen van winsten binnen de maatschappij. Ze betalen daarmee voor de beschikbaarheid van diverse diensten in het publieke domein. Sinds 2014 voert VBDO de Tax Transparency Benchmark uit, die de transparantie van 76 bedrijven in Nederland toetst. In 2017 is de ‘Investor Guide Integration of tax in responsible investment’ gepresenteerd. VBDO verwacht dat bedrijven en financiële instellingen een verantwoord belastingbeleid opstellen in lijn met de meest recente standaarden en normen.