nl nl en en

Resultaten Survey Internationale Duurzaamheidsbenchmark

Als onderdeel van de haalbaarheidsstudie naar internationale duurzaamheidsbenchmarks in de financiële sector, heeft de VBDO in oktober 2015 een stakeholder consultatie uitgevoerd door middel van een online vragenlijst. De resultaten hiervan staan in dit document.

Survey-results-sustainability- benchmarks
As part of the feasibility study on international sustainability benchmarks in the financial sector, in October 2015 the VBDO consulted of a wide group of stakeholders through an online survey. The results of this survey can be found in the below document.