nl nl en en

Een derde Nederlandse genoteerde bedrijven commitment aan OESO

Download

Publicatie: Commitment to OECD Guidelines for Multinational Enterprises by Dutch Stock Listed Companies

Het streven van de Nederlandse overheid is dat 90 procent van de Nederlandse multinationals zich committeert aan de OESO-richtlijnen. Uit onderzoek uitgevoerd door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onder 60 beursgenoteerde bedrijven in opdracht van ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dit percentage lager te liggen. 30 procent van de 60 bedrijven werken op dit moment volgens de OESO-richtlijnen. Met 24 bedrijven die hebben aangegeven mogelijk te willen voldoen in de toekomst, zijn voorzichtige eerste stappen richting het bereiken van het ambitieniveau gezet.