nl nl en en

VBDO White paper: bevorderen van aandeelhoudersbetrokkenheid

Download

Publicatie: VBDO White paper: Advancing shareholder engagement

Aandeelhoudersbetrokkenheid (engagement) betreft het gebruik van iemands eigendomspositie om de besluitvorming over bedrijfsbeheer te beïnvloeden. Daarbij streven aandeelhouders ernaar de transparantie en verantwoordingsplicht te vergroten en sociale en milieunormen voor bedrijfsgedrag te verhogen. De praktijk wint aan populariteit, zowel in Europa als in Noord-Amerika, en uit academische studies is gebleken dat het betrekken van aandeelhouders zowel de ESG-prestaties als de financiële resultaten van bedrijven in ondernemingen kan beïnvloeden.

Deze publicatie geeft nader inzicht in hoe aandeelhoudersbeslissingen de besluitvorming binnen portfoliobedrijven beïnvloeden. De vijf onderzochte gevallen van engagement tonen aan dat aandeelhouders op twee manieren invloed uitoefen: 1) rechtstreeks door nieuwe onderwerpen aan te halen en hun mening te geven over de prestaties van de organisatie, en 2) indirect door interne veranderingsagenten te ondersteunen. Wanneer aandeelhouders vragen stellen over een kwestie waarover het bedrijf nog geen formele houding heeft ontwikkeld, kan de opdracht interne discussies op het niveau van de directeur of de raad van bestuur oproepen. Vragen over bestaand beleid of bestaande doelen geven ondertussen vorm aan het inzicht van de besturen in hoe de activiteiten van de bedrijven worden waargenomen door externe agenten. Indirect worden aandeelhoudersbetrokkenheid gebruikt door interne veranderingsagenten om te lobbyen voor organisatorische verandering via reguliere organisatorische kanalen. Deze medewerkers gebruiken de opdracht als een externe legitimatie van de relevantie van het onderwerp dat ze promoten. Zowel de directe als de indirecte manier van beïnvloeding hebben meer kans om het gedrag van de organisatie te veranderen als het onderwerp door meerdere partijen naar voren wordt gebracht.