nl nl en en

300 nieuwe duurzame beleggingsfondsen

In totaal kwamen er in 2016 in Europa niet minder dan 101 nieuwe duurzame beleggingsfondsen voor particulieren en institutionele beleggers bij. Het jaar daarvoor kende ook al een stortvloed van 96 nieuwe fondsen met duurzame kenmerken. En het jaar daarvoor, 2014, regende het ook al 92 fondsen. Bij elkaar opgeteld zijn het er bijna 300 in drie jaar: 289 om precies te zijn.

Lees hier het volledige bericht.

Bron: P-Plus