nl nl en en

Corporate Human Rights Benchmark

Benchmark stimuleert concurrentie van bedrijven om mensenrechten te verbeteren

Londen – De allereerste openbare ranglijst van bedrijfsprestaties voor mensenrechten is vandaag gelanceerd. De benchmark probeert bedrijven in een race naar de top te stimuleren aangaande de morele en commerciële voordelen van een sterk mensenrechtenrecord.

BHP Billiton, Marks & Spencer Group, Rio Tinto, Nestle, Adidas en Unilever behoren tot de kleine groep van toonaangevende partijen. Costco Wholesale, Macy’s, Grupo Mexico en Yum! Merken behoren tot de veel grotere groep met lagere scores.

Het is het resultaat van een twee jaar durend overleg met meer dan 400 bedrijven en organisaties. De benchmark voor bedrijfsmensenrechten wordt ondersteund door 85 investeerders, goed voor $ 5.3 biljoen aan beheerd vermogen. De benchmark wordt geleid door investeerders en non-profitgroepen en analyseert 98 bedrijven uit drie hoogrisicosectoren – landbouwproducten, kleding en extracten – maar zal jaar na jaar groeien om de 500 grootste beursgenoteerde ondernemingen ter wereld te omvatten.

De benchmark onderzoekt het beleid, het bestuur, de processen, de praktijken en de transparantie van bedrijven, en ook hoe zij reageren op ernstige beschuldigingen van mensenrechtenschendingen. Dit gebeurt door de bedrijven op 100 indicatoren te scoren over zes meetthema’s.

Beleggers worden aangemoedigd om de resultaten van de CHRB te gebruiken in hun analyse van bedrijven en investeringsbeslissingen, inclusief de identificatie van cruciale mensenrechtenrisico’s om met het management te bespreken. Succesvolle bedrijven hebben hun blootstelling aan mogelijke juridische, reputationele en financiële risico’s die zouden kunnen voortvloeien uit mensenrechtenschendingen verlaagd. De ranglijst maakt ook de weg vrij voor overheden om een ​​slimme mix van regelgeving en prikkels te gebruiken om de transparantie en minimumnormen voor bedrijfsgedrag te vergroten om de businesscase te maken voor de eerbiediging van de mensenrechten.

Bedrijven in het midden en lagere segment van de benchmark moeten hun respect voor de mensenrechten tonen en trachten de beste praktijken van marktleiders na te streven. Bedrijven die hun mensenrechtenverantwoordelijkheden nog moeten implementeren, hebben geen tijd te verliezen, omdat elke passiviteit een hoog reputatierisico loopt bij investeerders, klanten en potentiële werknemers.

Ga voor meer informatie naar de Corporate Human Rights Benchmark.

Angélique Laskewitz, directeur van de VBDO zei: De VBDO heeft meer dan 20 jaar ervaring met het meten van MVO-prestaties van bedrijven in benchmarks. In onze bedrijfsopdrachten hebben we gemerkt dat publieke benchmarks duurzaamheidsthema’s concreter maken voor bedrijven en een ‘race to the top’ creëren. Wij verwachten dat de benchmark voor de mensenrechten van bedrijven hetzelfde zal doen voor internationale en branchespecifieke normen inzake mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen.