nl nl en en

Duurzaamheidsprestaties van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven

Download

Publicatie: Walk the Talk: Sustainability Performance of Dutch Stock Listed Companies | AGM Report 2017

Aandacht voor leefbaar loon in de internationale handelsketens neemt toe, maar bij twee derde van de onderzochte bedrijven staat het onderwerp niet op de agenda. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). De vereniging legde in totaal 38 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven onder de loep en keek naar leefbaar loon, natuurlijk kapitaal en Sustainable Development Goals (SDG’s).

Onder leefbaar loon verstaat de VBDO een rechtvaardige en gunstige beloning voor werknemers en hun gezin, waardoor zij een menswaardig bestaan hebben en dat zo nodig met andere middelen en sociale bescherming wordt aangevuld. Dit jaar hebben 12 van de 38 beursgenoteerde bedrijven in hun verslaglegging beleid op ‘leefbaar loon’ beschreven. Ten opzichte van het jaar ervoor, waarbij slechts 3 van de 37 onderzochte bedrijven leefbaar loon benoemden, is het een verdriedubbeling. Desondanks doet de VBDO een oproep aan alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven om het komende jaar beleid te formuleren over het betalen van een leefbaar loon in opkomende markten of ontwikkelingslanden. “We zien dat bedrijven het risico van onderbetalen van personeel niet als relevant zien voor hun bedrijfsvoering, omdat hun personeelsbestand hooggeschoold is”, aldus Angélique Laskewitz, directeur van de VBDO. “Onderbetaling is echter een relevant risico in opkomende markten, voor internationaal ketenbeheer en het MVO-beleid van een bedrijf.”

Leefbaar loon is een lastig onderwerp
VBDO concludeert dat bedrijven leefbaar loon een lastig onderwerp vinden, omdat er geen internationaal geaccepteerde definities bestaan. “Een gebrek aan gedeelde mondiale standaarden en methodes om leefbaar loon te definiëren maakt het voor beursgenoteerde bedrijven moeilijk om leefbaar loon te bepalen en te implementeren”, zegt Laskewitz. “Bewustzijn en kennis moet verder worden uitgebouwd. Het combineren van de inspanningen om de hele internationale leveranciersketen te veranderen is essentieel”. VBDO moedigt pioniers aan om dit onderwerp verder te verkennen, ervaringen te delen en samenwerkingen aan te gaan. Bedrijven stellen doelen natuurlijk kapitaal VBDO keek voor het tweede achtereenvolgende jaar naar beleid, acties en doelstellingen op het gebied van ‘natuurlijk kapitaal’.

De VBDO verstaat onder natuurlijk kapitaal hoe bedrijven omgaan met de beperkte middelen die de natuur hen biedt en waarvan ze afhankelijk zijn, zoals: water, lucht en energiebronnen. Dit jaar besteden bijna alle onderzochte bedrijven aandacht aan kwesties, risico’s en beleid rondom het thema. VBDO is verheugd over het feit dat het merendeel van de bedrijven de risico’s en impact op natuurlijke hulpbronnen in kaart brengen. VBDO moedigt bedrijven aan op dit onderwerp meetbare doelstellingen te formuleren.

Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties
De SDG’s zijn door 12 van de 38 van de genoteerde bedrijven omarmd. Meer dan de helft van de bedrijven verwijzen naar de SDG’s in hun MVO-beleid. Dit is echter veelal nog het relateren van al lopende MVO-activiteiten aan de SDG’s. Er worden nog te weinig nieuwe duurzaamheidsinitiatieven gestart op basis van de SDG’s. VBDO roept de bedrijven op te kijken naar meetbare doelen en ambities en de vooruitgang daarop te monitoren.

Kees van Dijkhuizen neemt rapport in ontvangst
Op 3 juli 2017 nam Kees van Dijkhuizen, CEO ABN AMRO, het onderzoeksrapport ‘Sustainability performance of Dutch stock listed companies, Walk the Talk’ van de VBDO in ontvangst uit handen van algemeen directeur VBDO Angélique Laskewitz en auteurs Vicky van Heck en Hester Holtland.