nl nl en en

Pensioenfondsen werken toe naar IMVO-convenant

Vandaag, donderdag 30 maart, brengt VBDO lid ‘Pensioenfederatie’ samen met haar leden een intentieverklaring uit over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Daarin staat dat de pensioensector wil toewerken naar een IMVO-convenant.

De te maken IMVO-afspraken zijn erop gericht om bij te dragen aan het waarborgen van een goed en betaalbaar pensioen, een stabiele economie en een duurzame, veilige en rechtvaardige wereld. In het traject voor het maken van IMVO-afspraken wil de pensioensector actief de overheid en maatschappelijke organisaties betrekken. Het doel is om te komen tot betere samenwerking en meer informatie-uitwisseling, zodat er verdere stappen gezet kunnen worden in de dagelijkse praktijk van verantwoord beleggen bij pensioenfondsen.

Hoe duurzaam pensioenfondsen presteren op het gebied van verantwoord beleggen kunt u lezen in de jaarlijkse “VBDO Benchmark verantwoord beleggen door pensioenfondsen in Nederland”.