nl nl en en

PensioenLab-petitie: pensioenfondsen in lijn met Parijs

PensioenLab wil ervoor zorgen dat de pensioensector duurzamer gaat beleggen. PensioenLab, vooral gesteund door jongerenorganisaties, wil dat pensioenfondsen gaan beleggen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Om dit te bereiken roepen zij dPensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid op om de Code Pensioenfondsen aan te passen zodat fondsen gedwongen worden om transparant te zijn over hun beleggingsbeleid. Kijk op www.pensioencodegroen.com en teken de petitie!