nl nl en en

VN Gids: rapporteren over de SDG’s

‘Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide’:  

dit rapport schetst een proces in drie stappen om de Sustainable Development Goals (SDG’s) in te bedden in bestaande bedrijfs- en rapportageprocessen. Het helpt bedrijven hun impact op de SDG’s beter te rapporteren en tegemoet te komen aan de informatiebehoeften van relevante belanghebbenden. Deze gids volgt een aanpak die in overeenstemming is met de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de GRI-normen.