nl nl en en

Duurzaam beleggen door pensioenfondsen

De maatschappelijke druk op financiële instellingen wordt opgevoerd om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Dit betekent dat instellingen zoals pensioenfondsen de lat hoger moeten leggen en ambitieuze langetermijndoelen moeten formuleren. Dit zegt Angélique Laskewitz, directeur van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling in een bijlage bij het Financieele Dagblad. Onder andere door het uitvoeren van benchmarks stimuleert de VBDO financiële instellingen om beter te presteren op het gebied van duurzaam beleggen.

De VBDO is al bijna 25 jaar de enige Nederlandse vereniging van beleggers die zich specifiek richt op duurzaamheid, met als missie het verduurzamen van de kapitaalmarkt. De VBDO presenteerde onlangs de twaalfde Benchmark Verantwoord beleggen door pensioenfondsen.

Angélique Laskewitz:
“Duurzame investeringen gaan bovendien vaak samen met een goed rendement. Pensioenfondsbestuurders zijn hier nog te weinig van doordrongen.”

Deze duurzaamheidsranglijst laat zien dat de prestaties van Nederlandse pensioenfondsen ten aanzien van verantwoord beleggen de afgelopen twaalf jaar geleidelijk zijn toegenomen. De fondsen in de kopgroep houden steeds meer rekening met de impact van klimaatrisico’s op de beleggingsportefeuille en leggen de lat steeds hoger. Wat echter ook naar voren komt, is dat de middenmoot gemiddeld genomen stil staat. De helft van de pensioenfondsen heeft nog geen duurzaamheidsdoelstellingen gesteld.

Holistische benadering op duurzame welvaart

VBDO-directeur Angélique Laskewitz: “We zien dat pensioenfondsen de afgelopen jaren een meer holistische benadering nemen op duurzame welvaart in hun beleggingsbeleid. Naast een ‘do less harm’ benadering richten zij zich ook meer op een ‘do good’ instelling ten behoeve van de samenleving, door kapitaal te verschaffen aan bedrijven met gunstige milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) factoren.”

Zij vervolgt: “De fondsen en met name de achterblijvers zullen hun verantwoord beleggingsbeleid echter veel sneller moeten implementeren.” Laskewitz geeft aan dat het cruciaal en urgent is dat duurzaamheidscriteria worden geïntegreerd in elke investeringsbeslissing. “Denk alleen al aan het belang van investeren in duurzame energie waarvan de urgentie onderstreept wordt door het IPCC. Daarbij is het ook zaak om een breder scala aan kwesties te dekken, zoals klimaatadaptatie, plastic, leefbare lonen, biodiversiteit en fiscale transparantie. Duurzame investeringen gaan bovendien vaak samen met een goed rendement. Pensioenfondsbestuurders zijn hier nog te weinig van doordrongen.”

Samenwerken aan duurzaam beleggen

De onderzochte vijftig grootste pensioenfondsen beheren een totaal vermogen van 1226 miljard euro. Daarmee gaat een enorme verantwoordelijkheid gepaard maar ook een enorme kans! De VBDO roept op tot meer samenwerking tussen pensioenfondsen en met andere partijen om verantwoord beleggen en de transitie naar de duurzame economie te versnellen.