nl nl en en

IMVB Convenant voor de Pensioenfondsen getekend

De Nederlandse pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid hebben het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-convenant Pensioenfondsen) ondertekend. 73 fondsen, met een gezamenlijk belegd vermogen van 1180 miljard euro, tekenden het convenant.

Lucienne de Bakker, projectmanager van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), aanwezig bij de bijeenkomst in Nieuwspoort op 20 december 2018: ‘Pensioenfondsen kunnen als grote beleggers veel invloed uitoefenen op zaken als mensenrechten en milieu. Dit convenant ondersteunt daarbij, door de focus te leggen op meer inzicht in de wereldwijde beleggingsketen.’

Volgens de VBDO is er voor pensioenfondsen nog veel winst te behalen met het formuleren van duurzaamheidsdoelen en -beleid, transparantie daarover, en met samenwerking met vakbonden, ngo’s en andere pensioenfondsen.

Het convenant is ondertekend door de partijen: pensioenfondsen en Pensioenfederatie, ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van Financiën en ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ngo’s Amnesty International Nederland, Stichting Natuur & Milieu, Oxfam Novib, Save the Children, PAX, World Animal Protection en vakbonden FNV, CNV en VCP.

Lees meer op imvoconvenanten.nl