nl nl en en

Initiatiefwet Van Weyenberg over verantwoord beleggen ingediend

Kamerlid Van Weyenberg heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarin een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid worden toegekend.

Verschillende organisaties, waaronder de VBDO, werden eerder uitgenodigd om commentaar te leveren op het initiatiefwetsvoorstel. Lees het bericht van de Pensioenfederatie.