nl nl en en

Whitepaper | Crowdfunding en institutionele beleggers: Hoe kunnen de kansen benut worden?

Download

Publicatie: Crowdfunding en institutionele beleggers: Hoe kunnen de kansen benut worden?

De link tussen crowdfunding en institutionele beleggers is op het eerste gezicht niet heel logisch. Toch liggen hier kansen voor institutionele beleggers die nu nog nauwelijks benut worden. Wanneer we kijken naar buurlanden als Engeland en Duitsland zien we dat institutionele beleggers hier al op veel grotere schaal in crowdfunding platforms beleggen. In Nederland zien we een gat tussen enerzijds kleine duurzame ondernemingen op zoek naar financiering en aan de andere kant, institutionele beleggers die op zoek zijn naar duurzame projecten om in te investeren. Impact beleggen wordt steeds belangrijker voor grote beleggers en de VBDO ziet kansen in de markt van crowdfunding.

Daarom publiceert de VBDO vandaag een whitepaper genaamd: Institutional Investors and Crowdfunding: the right match?

Hierin wordt gekeken naar de Nederlandse markt van crowdfunding en de kansen en uitdagingen die hier liggen voor institutionele beleggers.

Kansen:

  • Crowdfunding platforms bieden de mogelijkheid om te investeren met positieve impact
  • Crowdfunding is een groeiende markt die aan het professionaliseren is waardoor deze markt ook interessant wordt voor grote beleggers
  • Investeren in crowdfunding platforms kan positieve effecten hebben op de reputatie van institutionele beleggers door dat het een positief signaal geeft naar deelnemers.

De uitdagingen liggen in (het gebrek aan) schaalgrootte en het gebrek aan track records waardoor institutionele beleggers crowdfunding vaak links laten liggen.  Ook het feit dat crowdfunding in Nederland nog niet heel sterk gereguleerd is zorgt ervoor dat er grote verschillen tussen de platforms onderling bestaat. Europese wetgeving is in de maak waardoor deze markt binnen de EU aan dezelfde regels onderhevig zal zijn. De lessen die we kunnen trekken in het buitenland zijn dat het voor institutionele beleggers wel interessant kan zijn om te investeren in duurzame platforms in zijn geheel in plaats van in losse projecten. Op deze manier kunnen investeringen wel de juiste schaalgrootte krijgen.

De VBDO raadt de volgende next steps aan:

  • Meer (internationaal) onderzoek naar de kansen en die crowdfunding platforms bieden om zo de bestaande mismatch te verkleinen.
  • Investeringen in crowdfunding platforms kunnen op meer innovatieve manieren aangepakt worden, bijvoorbeeld gecombineerd met investeringen in andere seed funds.
  • Institutionele beleggers kunnen druk uitoefenen op EU niveau voor een betere regulatie van deze markt. Overheidsgaranties voor een deel van de investering zouden helpen om het risico voor institutionele beleggers te verkleinen. Iets dat we in Engeland al zien gebeuren.

Met dit whitepaper wil de VBDO institutionele beleggers aanmoedigen zich verder te verdiepen in de mogelijkheden die duurzame crowdfunding platforms bieden om aan impact investing te doen.