nl nl en en

VBDO study | Exploring investors’ climate adaptation policies and practices – Adapting to global challenges

Download

Publicatie: Adapting to global challenges | Exploring investors’ climate adaptation policies and practices

Deze verkennende studie richt zich op aanpassing aan de fysieke gevolgen van klimaatverandering. Het beschrijft de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering voor beleggers.

Klimaatverandering verhoogt de kans op extreme weersomstandigheden, overstromingen, droogte en daaropvolgende massamigratie. Deze effecten hebben ook invloed op beleggers, door hun investeringen in bedrijven, onroerend goed, staatsobligaties, et cetera. Beleggers hebben dus een gevestigd belang bij het omgaan met klimaatverandering, zowel vanuit een risico- als kansenperspectief. Rekening houden met de fysieke effecten van klimaatverandering en de mogelijkheden om zich aan te passen aan klimaatverandering, is financieel zinvol. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat sociale ontwikkeling evenals de bescherming en het herstel van de natuur momenteel niet veel voorkomen in besluitvorming over klimaatadaptatie.

Om deze redenen heeft VBDO de huidige beleggerspraktijken met betrekking tot klimaatadaptatie onderzocht in haar verkennend rapport: Adapting to global challenges | Exploring investors’ climate adaptation policies and practices.

Het rapport is Engelstalig en beschikbaar gesteld voor lezen of downloaden door op de downloadknop op deze pagina te klikken.