nl nl en en

White paper – Round Table on Climate Adaptation

Download

Publicatie: White paper - Round Table on Climate Adaptation

Een groep experts, investeerders en andere belanghebbenden kwam in november 2019 bijeen in het Global Centre of Adaptation (GCA) om verschillende benaderingen te bespreken over hoe zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. VBDO organiseerde deze ronde tafel als onderdeel van een reeks activiteiten gericht op klimaatverandering en de financiële sector.

Klimaatadaptatie is een relatief nieuw onderwerp voor beleggers, maar wint snel aan belang. Ook universiteiten, ngo’s, overheden en technische organisaties werken aan aanpassing vanuit hun perspectief. Het delen en bespreken van verschillende perspectieven draagt ​​bij aan het evalueren en aanscherpen van gangbare benaderingen en aan overkoepelende kennisopbouw.

Met deze ronde tafel hoopt VBDO een bijdrage te leveren aan de gezamenlijke inspanningen, gericht op effectieve benaderingen, hulpmiddelen en oplossingen om sociaal-ecologische veerkracht te bereiken. De focus van de discussie lag op reële activa: aanpassing aan de fysieke risico’s van klimaatverandering en mogelijke oplossingen. De discussie werd geïntroduceerd door presentaties over:

• Overzicht van modellen om fysiek risico in te bedden in beleggingsportefeuilles: een academische benadering;

• Klimaatverandering en investeren in reële activa: een marktbenadering;

• Socio-milieu veerkracht: een systeembenadering;

• Op natuur gebaseerde oplossingen voor klimaatverandering die ook investeringsmogelijkheden bieden: een praktische aanpak.

Deze white paper biedt een overzicht van de presentaties en discussies.