nl nl en en

Eumedion, VEB en de VBDO: bied aandeelhouders tijdens virtuele AVA’s de mogelijkheid om live het woord te voeren, vragen te stellen en opmerkingen te maken

Download

Publicatie: Bied aandeelhouders tijdens virtuele AVA’s de mogelijkheid om live het woord te voeren, vragen te stellen en opmerkingen te maken

Gezamenlijke oproep in de aanloop naar het AVA-seizoen 2021

Eumedion, de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en de Vereniging van Effectenbezitters VEB (VEB) zien dat ook in de komende maanden fysieke aandeelhoudersvergaderingen onwenselijk zijn met oog op het indammen van het coronavirus. Wij vinden het tegelijkertijd belangrijk dat de besluitvorming door de aandeelhoudersvergadering over belangrijke zaken niet in de knel komt, zoals de benoeming van nieuwe bestuurders en commissarissen, de vaststelling van de jaarrekening en het machtigen van het bestuur om nieuwe aandelen uit te geven. Dat kan door gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om de aandeelhoudersvergadering virtueel te houden.[1]

Wij vinden het belangrijk dat op de aandeelhoudersvergaderingen een betekenisvolle uitwisseling van gedachten tussen bestuurders en aandeelhouders mogelijk blijft. Daarvoor kunnen wij leren van het ‘virtuele AVA-seizoen’ 2020.[2] Daarom roepen wij de beursvennootschappen op om aandeelhouders die zich voor de vergadering hebben geregistreerd en aangemeld de mogelijkheid te bieden om tijdens de aandeelhoudersvergadering ‘live’ het woord te voeren, vragen te stellen en opmerkingen te maken. Alleen dan is een vruchtbare beraadslaging mogelijk. Dit is in het belang voor zowel de vennootschap als de aandeelhouders. De vragen van aandeelhouders moeten tijdens de vergaderingen worden beantwoord om een volwaardige discussie te kunnen hebben. Mocht dat door de hoeveelheid vragen moeilijk zijn, dan verwachten wij dat de antwoorden uiterlijk 48 uur na afloop van de vergadering op de website van de vennootschap worden geplaatst. Eumedion, VBDO en VEB kijken uit naar een volwaardig AVA-seizoen 2021.

Bronvermelding

[1] Op basis van de in 2020 tot stand gekomen ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’.

[2] Zie Eumedion Evaluation of the 2020 AGM season, de serie VEB-artikelen over de aandeelhoudersvergaderingen in 2020 en het VBDO-rapport over het AVA-seizoen 2020.