nl nl en en

Biodiversity integration in the Dutch financial sector: Why it’s critical to be proactive and invest in nature

Download

Publicatie: Biodiversity integration in the Dutch financial sector: why it’s critical to be proactive and invest in nature

IUCN NL en de VBDO ondervroegen vijf banken en dertien vermogensbezitters/vermogensbeheerders met het hoofdkantoor in Nederland. Ondanks de waarschuwing van De Nederlandsche Bank dat financiële instellingen financiële gevolgen kunnen ervaren wanneer ze onvoldoende actie ondernemen tegen biodiversiteitsverlies, is slechts 28% van de ondervraagde Nederlandse financiële instellingen begonnen met het inschatten van de financiële risico’s van dit verlies. Geen van hen maakt gebruik van scenario-analyses voor verlies aan biodiversiteit ten behoeve van strategisch risicobeheer.

Deze en andere bevindingen worden gepresenteerd in het themaonderzoek ‘Biodiversiteitsintegratie in de Nederlandse financiële sector: waarom het cruciaal is om proactief te zijn en te investeren in de natuur’. De studie schetst het belang van biodiversiteit en zet uiteen waarom biodiversiteitsverlies een onbegrepen risico is.

Opschalingsactiviteiten voor het beschermen van de natuur

‘Wereldwijd neemt de biodiversiteit in rap tempo af. Om het tij te keren, moeten activiteiten voor natuurbehoud worden opgeschaald’, zegt Heleen van den Hombergh, Senior Expert Agro-Commodities bij IUCN NL. ‘Bedrijven en financiële instellingen hebben hierin een sleutelrol.’

Toch blijkt uit het onderzoek dat slechts vijf financiële instellingen in Nederland een biodiversiteitsbeleid hebben met specifieke proactieve elementen om schadelijke praktijken door hun bedrijven of klanten waarin ze beleggen te voorkomen. De banken lopen hierin voorop, terwijl slechts twee investeerders een speciale lijst met standaarden en conventies volgen om achteruitgang van de biodiversiteit te voorkomen.

Aanbevelingen voor financiële instellingen

‘Het is nu tijd om te handelen’, stelt Van den Hombergh. ‘Financiële instellingen moeten niet wachten op wetgevende maatregelen of ‘de juiste data’, maar handelen naar de best-practices die al in de markt beschikbaar zijn’. Het rapport bevat vijf aanbevelingen voor financiële instellingen om een ​​positieve impact op de biodiversiteit te creëren:

  1. Wees proactief in plaats van reactief;
  2. Lessen uit acties tegen ontbossing gebruiken voor andere oorzaken van biodiversiteitsverlies;
  3. Er is een enorm potentieel voor op de natuur gebaseerde oplossingen; maar onthoud dat herbebossing niet altijd gelijk staat aan tastbare positieve effecten op de biodiversiteit;
  4. Samenwerken om vooruitgang te boeken op het gebied van standaardinstellingen;
  5. Pleitbezorger voor natuurbehoud in het algemeen.

Download voor meer informatie het volledige rapport.