nl nl en en

Antimicrobiële resistentie (AMR) in de voedsel- en landbouwsector

  • Datum: 14/07/2022
  • Tijd: 15:00 - 16:15
  • Locatie: Online

In dit webinar van de VBDO en World Animal Protection bespreken experts op het gebied van verantwoord beleggen, volksgezondheid en dierenwelzijn AMR en de voedsel- en landbouwsector, het effect ervan op de volksgezondheid en biodiversiteit. Ze geven antwoord op vragen als welke risico’s vormt AMR voor institutionele beleggers en waarom zou dierenwelzijn een centrale rol moeten spelen in activiteiten op het gebied van AMR.

Samenvatting van het AMR webinar

Professor Anthony So van de Johns Hopkings Bloomberg School of Public Health en Director van ReAct – Action on Antibiotic Resistance benadrukte de 1.27 miljoen doden die jaarlijks veroorzaakt worden door resistente bacteriële infecties en legde dit in verband met het gebruik van antibiotica in voedselsystemen en hoe het van cruciaal belang is om dit te adresseren bij het aanpakken van AMR. Daarnaast lichte hij recent onderzoek uit dat een potentieel verband ziet tussen milieuvervuiling en –degradatie en AMR. Dr. So concludeerde dat er drie punten van samenwerking zijn tussen investeerders, maatschappelijke organisaties en consumentengroepen: 1) consumenten stimuleren om producten te kopen die geproduceerd zijn zonder het gebruik van antibiotica; 2) voedselproducenten aanmoedigen om te produceren op een manier die minder afhankelijk is van antibiotica; en 3) het delen van data, informatie en marktinformatie om kansen te identificeren om de voedselwaardeketen te hervormen.

Teni Ekundare, Head of Investor Outreach bij FAIRR Initiative, besprak de materiele investeringsrisico’s van AMR en hoe investeerders collectief actie kunnen ondernemen. Ze deelde FAIRR’s ervaring met rentmeesterschap op antibioticaresistentie en collectieve actie gericht op AMR in de diergezondheidsindustrie met het Investor Action on Antimicrobial Resistance initiatief. Daarnaast lichtte ze het door FAIRR ontwikkelde framework voor best practices toe. Verder besprak ze het belang van het betrekken van de agricultuur sector bij activiteiten op AMR, in het bijzonder de proteïne industrie.

Columbia Threadneedle Investments Managing Director en Responsible Investment Strategist Alice Evans ging verder in op de materiele business risks van AMR en benadrukte dat investor action niet facultatief is vanwege de financiële, wetgevingsgerelateerde, operationele en reputatie risico’s van AMR. Ze gaf voorbeelden van engagement met de farmaceutische en voedselindustrie door middel van verschillende casestudies die de kansen en uitdagingen van dit onderwerp illustreerden.

Jennifer Black, World Animal Protection’s Head of Campaign, besprak het belang van de veehouderij en waarom deze sector en dierenwelzijn essentieel zijn voor het aanpakken van AMR. Ze legde uit hoe en waarom intensieve veehouderij vaak gelijk staan aan lage dierenwelzijn standaarden, wat een kettingreactie kan veroorzaken die resulteert in een hoog antibioticagebruik. Door het promoten van verantwoord rentmeesterschap op dierenwelzijn in de veehouderij, bijvoorbeeld door het stimuleren van het gebruik van de FARMS Initiative’s Responsible Minimum Standards, kunnen antibiotica gebruik en broedplaatsen van super bugs teruggedrongen worden. Dit is extra belangrijk aangezien vleesconsumptie en het gebruik van antibiotica in de veehouderij omhooggaan. Dit vergroot het risico op AMR-transmissie van boerderijen naar gemeenschappen. Ze ging in op de uitdaging van de lage transparantie van de agribusiness toeleveringsketen, en lichtte een tipje van de sluier op in het werk dat World Animal Protection en FARMS Initiative doen om informatie uit de keten toegankelijker te maken.

Het webinar werd afgesloten met een paneldiscussie waarbij de sprekers vragen uit het publiek beantwoorden en verder discussieerden over AMR en hoe institutionele investeerders hier mee om moeten gaan.

Links naar genoemde informatie:

Dit webinar is mogelijk gemaakt in samenwerking met World Animal Protection. World Animal Protection werkt met overheden om het gebruik van antibiotica voor groepsziektepreventie of als groeistimulant uit te bannen; en met bedrijven om ervoor te zorgen dat antibiotica niet worden gebruikt om lage welvaarstandaarden in de toeleveringsketen te ondersteunen.

Collectieve engagement op AMR

Institutionele investeerders die geïnteresseerd zijn in collectieve engagement op antimicrobiële resistentie, de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid, biodiversiteit en dierenwelzijn, kunnen contact opnemen met Sara Heinsbroek.

Dit webinar is mogelijk gemaakt in samenwerking met World Animal Protection. World Animal Protection werkt samen met regeringen om het gebruik van antimicrobiële stoffen voor groepsziektepreventie of als groeibevorderaar te verbieden, en met bedrijven om ervoor te zorgen dat antibiotica niet routinematig worden gebruikt om lage welzijnspraktijken in hun toeleveringsketens te ondersteunen.

Registratie

Aanmelden voor dit evenement is niet langer mogelijk.