nl nl en en

Antimicrobial resistance, public health and animal welfare: what investors should know

NB: De voertaal van dit webinar is Engels. Het webinar wordt opgenomen en zal later online terug te kijken zijn.

Antibioticaresistentie (antimicrobial resistance, AMR) is een van de meest urgente en prangende volksgezondheid bedreigingen van deze tijd. The Guardian schreef recent dat AMR nu wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak is, Nature rapporteert 1.27 miljoen gerelateerde sterfgevallen per jaar. AMR is het ontstaan van behandelingsresistente organismen, ook bekend onder de naam ‘superbugs’. Deze crisis wordt gedreven door overmatig gebruik en toedienen van antibiotica.

75% van de antibiotica wereldwijd wordt routinematig en preventief toegediend aan vee. Hoewel er initiatieven zijn op verantwoord antibioticagebruik is er nog weinig aandacht voor de connectie tussen volksgezondheid, dierenwelzijn en AMR. Daarom is het nodig om de oorzaken en (business) risico’s van AMR beter te begrijpen, en om de rol die institutionele investeerders hierin kunnen spelen uit te lichten.

Programma (n.t.b.)

In dit webinar zullen experts uit de publieke en financiële sector spreken over wat voor risico’s AMR met zich meebrengt voor institutionele investeerders, waarom het van belang is om actie te ondernemen op AMR, en waarom dierenwelzijn hier een belangrijke rol zou moeten spelen.

Enquete

We zouden het zeer op prijs stellen als u deze korte enquete (geschatte invultijd 3 minuten) over hoe institutionele investeerders omgaan met AMR- het RI-beleid en gerelateerde activiteiten in zou kunnen vullen. VBDO zal de resultaten van het survey gebruiken om de inhoud van het webinar verder te informeren en om eventuele vervolgstappen te bepalen.

Collectieve engagement op AMR

Collectief engagement
Institutionele investeerders met interesse in collectief engagement op AMR, volksgezondheid en dierenwelzijn kunnen contact opnemen met Sara Heinsbroek.

Dit webinar is georganiseerd in samenwerking met World Animal Protection. World Animal Protection werkt samen met overheden om een einde te maken aan het gebruik van antibiotica als middel om groepsziektes te voorkomen of als groeibevorderingsmiddel, en samen met bedrijven om ervoor te zorgen dat antibiotica niet routinematig gebruikt wordt ter ondersteuning van slechte leefomstandigheden voor dieren in de toeleveringsketen.