nl nl en en

Aantal impact investeringen beperkt bij Nederlandse pensioenfondsen

Download

Publicatie: Pension Funds and Impact Investing 2022 - Time to move the needle

Pensioenfondsen blijken moeite te hebben met het incorporeren van impact in hun beleggingsbeleid, zo blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), onder 44 van de grootste, Nederlandse fondsen.

De resultaten komen uit het meest recente onderzoek Pension Funds and Impact Investing 2022 – Time to move the needle. Jacqueline Duiker, projectmanager van het onderzoek licht toe: ‘Het moeite hebben met incorporeren van impact is met name zichtbaar bij pensioenfondsen die vasthouden aan traditionele uitgangspunten ten aanzien van risico/rendement, omvang en track records van een beleggingsfonds. Pensioenfondsen geven wel aan op zoek te zijn naar meer impact fondsen’.

Van deze 44 pensioenfondsen heeft 43% nog geen illiquide impact investeringen. Hiermee blijven illiquide impact investeringen beperkt, met slechts 25 pensioenfondsen actief in deze markt.

Uitdaging in impact meten

Impact investeren behoort tot de meest complexe en uitdagende beleggingsstrategieën als het gaat om duurzaam beleggen. Tegelijkertijd zijn impact investeringen van het grootste belang als het gaat om het bijdragen aan oplossingen in de reële impact wereld.

Pensioenfondsen vragen nadrukkelijk om standaarden, meetmethodes en kpi’s als het gaat om impact, blijkt ook uit het onderzoek. Tegelijkertijd is er een veelvoud aan standaarden en meetmethoden beschikbaar. Deze worden echter vaak statisch gebruikt om achteraf impact te meten. Zelden worden ze meer dynamisch ingezet om intentie, additionaliteit en meetbaarheid als duidelijk beleid neer te zetten, en te sturen op werkelijke verandering.

Verschillen in aanpak

Koplopers nemen extra moeite en gaan voorbij aan traditionele opvattingen. Duiker: ‘Sommige fondsen creëren specialistische impact teams, terwijl andere kiezen voor innovatieve financieringsstructuren. Tevens zijn er pensioenfondsen die hun opvattingen betreffende risico/rendement en track-records aanpassen naar de realiteit van impact markt’.

Focus op klimaatverandering door midden en klein

Waar het gaat over impact investing, zijn Infrastructuur, investeringen in duurzame en hernieuwbare energie en in iets mindere mate klimaatadaptatie de meest gekozen beleggingsthema’s. Voornamelijk kleine en middelgrote pensioenfondsen zijn gefocust op klimaatverandering. In de gehele linie lijkt er een voorzichtige toename te zijn voor biodiversiteit en natuur-gerelateerde oplossingen.