nl nl en en

Online expertsessie Ontbossing en financiële besluitvorming

  • Datum: 31/01/2023
  • Tijd: 15:00 - 16:00 (CET)
  • Locatie: Online

NB. De voertaal van dit evenement is Engels

Online VBDO expertsessie Ontbossing en financiële besluitvorming: wat kunnen investeerders doen?

Bossen zijn de longen van de wereld en spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ze vormen een vitaal onderdeel van het ecosysteem van de planeet. Dit ecossysteem ligt ten grondslag aan ons economisch systeem, aangezien meer dan de helft van het BBP van de wereld afhankelijk is van de natuur.

Tijdens de Online VBDO expertsessie Ontbossing en financiële besluitvorming: wat kunnen investeerders doen? – bespraken we de relaties tussen ontbossing, andere typen van landconversie en de financiële sector. We presenteerden onder meer de belangrijkste bevindingen uit het het WWF-rapport Seeing the Forest for the Trees en gaven alle ruimte voor discussie met ons panel van experts van CDP, Deloitte, Robeco en WWF Brazilië. We behandelden daarbij vraagstukken als; Waarom en waar verbinden de genoemde relaties zich? Wat staat er op het spel? en Hoe kan financiering de curve van ontbossing ombuigen?

Deze online sessie werd georganiseerd met en mede mogelijkgemaakt door WWF-NL.

Programma

  • 15.00-15.05 | Welkomstwoord | Jacqueline Duiker, sr. manager VBDO;
  • 15.05-15.20 | Presentatie WWF-rapport Seeing the Forests for the Trees | Kayan Patel, Strategic Project Manager – Sustainable Finance (BCG Secondee);
    Dit rapport biedt een praktische gids voor financiële instellingen voor het ondernemen van actie op ontbossing- en conversierisico’s.
  • 15.20-16.00 | Paneldiscussie | Radhika Mehrotra, Associate Director Capital Markets at CDP / Jean-François Timmers, Policy and Advocacy Manager, Deforestation and Conversion-free Supply Chains at WWF Brazil / Claire Ahlborn, Social Engagement Specialist at Robeco / Jochen Blaffert, Partner and Financial Services Industry Lead at Deloitte Legal at Deloitte.