nl nl en en

ASN’s strategie naar netto positieve biodiversiteit in 2030

ASN Bank is de eerste bank wereldwijd die zich ten doel heeft gesteld dat het totaal van haar beleggingen in 2030 een netto positief effect op de biodiversiteit realiseert. We praten over de strategie van ASN voor het bereiken van dit doel, hoe pensioenfondsen en verzekeraars ambitieuze biodiversiteitsdoelen kunnen stellen en het belang van visie versus data en meten.

Een netto positief effect op biodiversiteit is erg ambitieus, wat is jullie aanpak?

Het is zeker een gedurfde uitdaging. Biodiversiteit en ecosystemen zijn complex en het is moeilijk om de negatieve gevolgen voor biodiversiteit te beperken. Op dit moment hebben onze investeringen veel meer negatieve dan positieve gevolgen voor de biodiversiteit, ook al hebben we een zeer strikt duurzaamheidsbeleid. Dus hoe komen we van hier naar een netto positieve impact?

We hebben vijf strategieën ontwikkeld om ons langetermijndoel te bereiken:

  1. De ontwikkeling van een open-source methodologie voor het meten van de impact die we hebben op biodiversiteit, de Biodiversity Footprint for Financial Institutions (BFFI). Als een van de eerste financiële instellingen wereldwijd zijn we in 2015 begonnen met dit complexe werk. Het is geweldig om de ontwikkeling van nieuwe tools, methodologieën en gegevens sindsdien te zien;
  2. Onze negatieve impact op de biodiversiteit verminderen. We hebben een strikt duurzaamheidsbeleid ontwikkeld waarmee we de negatieve gevolgen voor de biodiversiteit willen voorkomen, of in ieder geval minimaliseren. Sinds 2015 gebruiken we de BFFI-tool voor het meten van onze negatieve impact op biodiversiteit;
  3. Onze positieve impact op biodiversiteit vergroten. Om te kunnen investeren in activiteiten die bijdragen aan de bescherming en het herstel van biodiversiteit, moesten we een nieuw investeringsinstrument creëren. Daarom heeft ASN Impact Investors het ASN Biodiversiteitsfonds ontwikkeld. Dit fonds investeert in vier thema’s; duurzame bosbouw, duurzame agroforestry & regeneratieve landbouw, duurzame zeeën & oceanen en ecotoerisme. Ook zijn we met onze bancaire kredietafdeling gestart met het verkennen van mogelijkheden in deze markt;
  4. Bijdragen aan de broodnodige standaardisatie van biodiversiteitseffect- en afhankelijkheidsbeoordelingen via het initiëren en ondersteunen van de ontwikkeling van de PBAF-standaard;
  5. Ondersteuning van maatschappelijke en natuurpartners en -projecten, bijvoorbeeld Natuur en Milieu, IVN, De Rijke Noordzee.

Kunt u meer vertellen over de biodiversiteitsfondsen die er nu zijn?

Wereldwijd zijn er ongeveer 20 fondsen die zich richten op het verbeteren van biodiversiteit. Er is nogal een verschil in de aanpak die ze hanteren, volgens mij variëren ze van grijs met een groen label tot donkergroen met echte impact.

Zo is er New Forests, dat zich richt op bosbouw en bosbehoud om zowel biodiversiteit als klimaatdoelstellingen te ondersteunen. Andere fondsen combineren ecologische met sociale oplossingen. Clarmondial investeert bijvoorbeeld in duurzame kleine boeren in Afrika ten zuiden van de Sahara met hun Food Securities Fund, of het Amazon Biodiversity Fund, dat zijn investeringen richt op inwoners van het Amazonegebied die werken aan het verbeteren van de biodiversiteit in dit gebied.

Het doel van het ASN biodiversiteitsfonds dat is ontwikkeld door ASN Impact Investors is om te investeren in projecten en bedrijven die biodiversiteit herstellen en behouden, met een focus op duurzame bosbouw, duurzame agroforestry en regeneratieve landbouw, duurzame zeeën en oceanen en ecotoerisme. Het is het eerste beursgenoteerde biodiversiteitsfonds dat toegankelijk is voor particuliere en institutionele beleggers. Deze toegankelijkheid maakt het makkelijker voor ons om onze doelen te bereiken. Het fonds moet echter nog flink groeien om ons uiteindelijke doel te bereiken, namelijk netto positief worden. Gelukkig heeft het fonds veel groeipotentieel. En institutionele beleggers zijn zeer geschikt om een rol te spelen in het opschalen van het fonds en de onderliggende projecten.

Zouden er genoeg projecten en bedrijven zijn om in te investeren als het biodiversiteitsfonds zou groeien?

Dit is een kip-en-ei-discussie. Het aantal projecten is niet het grootste probleem, er is genoeg pijplijnontwikkeling in de markt. De belangstelling van investeerders zou echt moeten toenemen. Natuurlijk kost het tijd voor projectontwikkelaars om nieuwe projecten te ontwikkelen, maar het aantal en de haalbaarheid van projecten is ook een kwestie van actieve vraag. Op dit moment investeren we voornamelijk in beursgenoteerde fondsen, waarbij overheden en instellingen zoals de Wereldbank vaak betrokken zijn. Maar alleen overheidsfinanciering is niet voldoende om de natuur te herstellen, het is echt belangrijk dat ook meer institutionele beleggers en ook beursgenoteerde bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen.

Welke aanpak moeten pensioenfondsen en verzekeraars kiezen?

Ik kan een heel verhaal beginnen over het belang van impact assessment, maar het is eigenlijk veel simpeler dan dat: zorg voor een goed biodiversiteitsbeleid dat bijdraagt aan het herstel en de bescherming van de natuur. Het is het beste als dit beleid specifiek is. Bijvoorbeeld een apart beleid voor ontbossing. Dit is het laaghangende fruit omdat je niet veel nodig hebt om deze stap te zetten: voer een goed gesprek over je perspectief op biodiversiteit, je afhankelijkheden van de natuur en het stellen van doelen. Houd ook rekening met het verwachte (financiële & impact) rendement in de keuzes die je maakt. Dit betekent niet dat het meten van je impact op biodiversiteit niet belangrijk is, dit is een goede volgende stap.

Ik zou graag zien dat investeerders voor sommige onderwerpen, zoals biodiversiteit, het traditionele raamwerk aanpassen waarop hun investeringskeuzes normaal gesproken zijn gebaseerd. Biodiversiteit is te belangrijk om te negeren of te zien als een cool nieuw thema, het moet deel uitmaken van het raamwerk, zowel als een voorwaarde om de negatieve impact te beperken als een investeringsmogelijkheid om bij te dragen aan een leefbare planeet en toekomst.

Dus wat is volgens jou belangrijker, ambitie of effectbeoordeling?

De vraag is: wat is de beste manier om mensen en organisaties te activeren? Het klimaatbewustzijn en de actie zijn toegenomen, ook bij financiële instellingen en bedrijven. Het is tijd dat men biodiversiteit ook serieus neemt. Het gaat daarbij niet zozeer om ambitie, maar om gezond verstand en realisme. Zowel het opzetten en naleven van ambitieus beleid, als het meten van de impact zijn belangrijk. Zolang dit bijdraagt aan het bereiken van het doel. Meten kan ook een manier van uitstellen worden als je je erin verliest. Wacht niet op de perfecte gegevens voordat je begint en probeer elke dag impact te hebben.

Hoe meet je effectief, zonder dat je jezelf erin verliest?

Met de PBAF-partners hebben we veel eisen en aanbevelingen ontwikkeld voor gegevens en effectbeoordelingsmethoden. De eerste benadering die we gebruikten was biodiversiteitsvoetafdruk, nu zijn er steeds meer andere methoden om de verwachte impact van investeringen op de biodiversiteit te beoordelen, zoals satellieten, E-DNA, databases met beschermde gebieden, afhankelijkheden etc. Binnen PBAF hebben we verschillende werkgroepen waarin we de verschillende methoden en gegevens op sectorniveau samenbrengen en dit technische werk delen en bespreken met financiële instellingen.

Op deze manier worden zij ondersteund door de snelle ontwikkelingen op dit gebied. We hebben ook een helpdesk voor leden. Die helpt financiële instellingen op weg en ondersteunt hen bij het beoordelen en openbaar maken van de impact en afhankelijkheden van biodiversiteit. De rol van meten is echter niet alleen het verzamelen van gegevens, maar ook het bewust maken van onze enorme afhankelijkheid van en invloed op de natuur. Plus het ondernemen van stappen. Als we ervoor willen zorgen dat mensen bij hun beslissingen rekening houden met biodiversiteit en natuur, is het essentieel dat ze zich de waarde en onze afhankelijkheid ervan realiseren. Het moment aanwijzen waarop je van effectief meten overgaat op het uitstellen of ondernemen van actie, is lastig. Wat je wel kunt doen is de koplopers volgen en leren hoe zij de uitdagingen op hun reis hebben aangepakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

“Het klimaatbewustzijn en de actie zijn toegenomen, ook bij financiële instellingen en bedrijven. Het is tijd dat men biodiversiteit ook serieus neemt.”

Nieuws