nl nl en en

Lang niet alle Investeerders hebben aandacht voor biodiversiteit

Download

Publicatie: Unraveling Biodiversity for Investors

Een studie gepubliceerd door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), onthult dat investeerders steeds meer aandacht besteden aan het cruciale thema biodiversiteit. Uit de studie onder 60 Nederlandse, financiële instellingen, blijkt dat meer dan 2 op de 5 financiële instellingen biodiversiteit nog geen plek geeft in de besluitvorming over investeringen.

Het rapport van VBDO benadrukt de groeiende rol van investeerders in het beschermen van biodiversiteit en de urgentie dat een gezonde planeet essentieel is voor een gezonde economie. Toch besteed een flink deel van de onderzochte partijen hier nog geen aandacht aan. Het rapport roept eveneens op tot een gecoördineerde inspanning van alle belanghebbenden, voor het opnemen van biodiversiteit in financiële strategieën en besluitvorming.

Verlies biodiversiteit groot risico voor financiële sector

Volgens het Global Risks Report 2023 van het World Economic Forum (WEF), is het biodiversiteitsverlies en de ecosysteem ineenstorting, het vierde meest urgente risico van het komende decennium. De enige risico’s die groter worden geacht, zijn alle drie gerelateerd aan klimaatverandering. De afname van wereldwijde biodiversiteit is daarmee een van de meest dringende thema’s van dit moment.

Vorig jaar bracht WWF een rapport uit dat de urgentie van biodiversiteitsverlies verder onderstreept: de mondiale dierenpopulatie is sinds 1970 met maar liefst 69% gedaald. Christine Wortmann, Greening Finance Netherlands Lead van het Wereld Natuur Fonds (WWF), legt de link tussen het belang van biodiversiteit voor de financiële sector en benadrukt: ‘Biodiversiteit is de ruggengraat van onze planeet en vormt een integraal onderdeel van onze economie. Het is goed te zien dat deze urgentie bij steeds meer organisaties landt; dat juichen we toe. Tegelijkertijd is er nog een groot aantal partijen wat aan de slag moet. Daarom de oproep om niet langer te wachten. Het behoud van biodiversiteit is zowel een ethische plicht als van essentieel belang voor de stabiliteit en veerkracht van onze financiële markten.’

Belang dringt in mindere mate door bij besturen

De door de VBDO onderzochte investeerders lijken zich dit steeds meer te beseffen. Zo houdt 58% van de onderzochte financiële instellingen inmiddels rekening met biodiversiteit bij het maken van investeringsbeslissingen. Hoewel het bemoedigend is dat investeerders meer belangstelling tonen voor dit thema, onthult het rapport van de VBDO ook enkele belangrijke drempels.

Zo wordt het begrip “integratie van biodiversiteit” op verschillende manieren geïnterpreteerd, wat leidt tot een gebrek aan uniformiteit in benadering en metingen. Uit het rapport komt daarnaast naar voren dat een meerderheid van de bestuurders van financiële instellingen nog steeds geen prioriteit geeft aan biodiversiteit, ondanks de groeiende erkenning van het belang ervan.

Gebrek aan data geen excuus voor gebrek aan actie

Een andere reden die vaak genoemd wordt door instellingen om niet met het onderwerp aan de slag te gaan, is het gebrek aan beschikbare data. Jacqueline Duiker, sr. manager sustainability bij de VBDO, benadrukt: ‘Te weinig beschikbare data mag nooit een excuus zijn om niet met biodiversiteit aan de slag te gaan. Er moeten nog genoeg stappen worden genomen. Denk aan de ontwikkeling van uniforme begrippen en transparante meetmethoden. Of überhaupt de urgentie van behoud van biodiversiteit sterker agenderen binnen de financiële sector.’