nl nl en en

De integratie van biodiversiteit in MVO-beleid door pensioenfonds Rail & OV

Vorig jaar publiceerde Pensioenfonds Rail & OV een casestudy over biodiversiteit. Hierin werd onderzocht hoe institutionele beleggers dit onderwerp kunnen opnemen in hun beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). We spraken met Joël Habets, beleggingsstrateeg, en Simona Kramer, Senior Portfolio Manager Socially Responsible Investing bij Pensioenfonds Rail & OV.

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om je specifiek te richten op biodiversiteit?

Toen we ons duurzaam beleggingsbeleid in 2021 actualiseerden, realiseerden we ons dat het belangrijk was om prioriteiten te stellen. Het bleek namelijk onmogelijk om ons op alle duurzame beleggingsthema’s tegelijk te richten. Onze eerste prioriteit in dit verband, werd de integratie van de geselecteerde VN Sustainable Development Goals (SDG’s). Daarnaast besloot Rail & OV om elk jaar ten minste één onderwerp uit te diepen. In 2021 was dat klimaatverandering, wat resulteerde in ons klimaatbeleid. In 2022 koos Rail & OV voor biodiversiteit. We kozen voor biodiversiteit, omdat we zagen dat het onderwerp steeds belangrijker wordt. Ook verwachten we dat het thema de komende decennia duurzaam beleggen zal domineren.

We realiseerden ons al snel dat biodiversiteit een veelkoppig monster is en we wisten niet zeker wat in eerste instantie een goede start zou zijn. Daarom zochten we een partner die ervaring had met het onderwerp en ons kon helpen bij het verkennen ervan. We werken dan ook samen met WWF NL, wat vooral in deze eerste verkenningsfase erg nuttig was. We hadden vragen over waar onze focus en bijdrage moest liggen en WWF NL was zeer behulpzaam als kennis- en gesprekspartner.

Wat is de toegevoegde waarde van deze verkenning voor het pensioenfonds?

Het is een goede basis voor onze volgende stappen: het ontwikkelen van beleid en het implementeren van een biodiversiteitsstrategie in onze beleggingsportefeuille. Door het ontwikkelen van dit rapport hebben we kennis opgebouwd en bewustwording gecreëerd over de relevantie van het onderwerp. De casestudy bleek een zeer nuttige manier voor het starten van discussies met externe managers of met collega’s binnen de sector, omdat we nu iets tastbaars hebben waarnaar we kunnen verwijzen en wat we kunnen delen.

Het vergelijken van klimaat en biodiversiteit en waar we staan: wat klimaatverandering betreft, zijn discussies over de vraag of het al dan niet belangrijk is, niet meer nodig. We hebben duidelijke toezeggingen en concrete verwachtingen van vermogens- en portefeuillebeheerders op het gebied van klimaat en vooral de afstemming met het Parijsakkoord. Voor biodiversiteit zijn we nog niet zo ver, maar de discussies die we hebben en de kennis die we hebben ontwikkeld bij het opstellen van de casestudy, helpen ons bij onze zoektocht naar het definiëren van vergelijkbare duidelijke toezeggingen en concrete verwachtingen voor biodiversiteit,

Wat zijn de volgende stappen?

Vorig jaar diende als een kickstart en nu gaan we naar de volgende fase van het ontwikkelen van een beleidsplan. We zien dat veel lessen die we hebben geleerd bij het ontwikkelen van ons klimaatbeleid ons helpen bij het formuleren van onze volgende stappen voor biodiversiteit. En we zien ook dat het thema sneller wordt opgepakt bij andere pensioenfondsen, dataleveranciers, engagementaanbieders en vermogensbeheerders. Dit bespaart tijd, omdat we niet vanaf nul hoeven te beginnen, ook al blijft biodiversiteit een veel complexer onderwerp dan klimaatverandering.

Een voorbeeld van de ontwikkelingen die we zien in de markt zijn collectieve initiatieven, die ook deel uitmaken van onze eigen, volgende stappen. We kijken ook hoe we biodiversiteit kunnen integreren in onze eigen instrumenten voor verantwoord beleggen, zoals stemmen, engagement en selectiecriteria.

Wat is jullie benadering van actief eigenaarschap?

Jaarlijks passen we ons stembeleid aan. We letten erop of een bedrijf een biodiversiteitsbeleid heeft en of biodiversiteit een materieel onderwerp is. We hopen dat we biodiversiteit meer kunnen integreren in ons stembeleid door dit te bespreken met onze stemadviseur. Zoals gezegd gaan de ontwikkelingen voor actie snel op het gebied van biodiversiteit. We zien nu veranderingen die een paar maanden geleden niet mogelijk leken.

Een ander onderdeel van actief eigenaarschap is engagement. Het kennen van de bedrijven waarin we beleggen maakt deel uit van onze verantwoordelijkheid als vermogensbezitter. We gaan de dialoog aan over een aantal onderwerpen, waarbij afstemming met het Parijsakkoord een essentieel onderdeel van onze strategie is. Wij onderzoeken hoe we onze engagement op het gebied van klimaat kunnen uitbreiden met biodiversiteit. In onze casestudy werd duidelijk voor welke sectoren biodiversiteit een belangrijk onderwerp is en we zullen kijken hoe we deze informatie kunnen gebruiken voor het bepalen van de prioriteiten van ons engagementbeleid.

Betekent dit ook dat biodiversiteit deel uitmaakt van jullie selectiecriteria?

We zijn begonnen met het integreren van biodiversiteit in onze investeringsbeslissingen, door het onderdeel te maken van onze investeringen. Dit betekent dat we in onze beslissingen rekening houden met het onderwerp en de keuze of een beleggingscategorie wel of niet past bij Rail & OV, hoe de beleggingen in de specifieke categorie moeten worden opgebouwd en wat we verwachten van onze managers die de activa in deze categorieën beheren.

Dit betekent echter niet dat we al gebruik kunnen maken van duidelijke maatstaven of een beleggingscategorie voldoet aan onze biodiversiteitsstandaarden, of dat we in staat zijn om te beoordelen wanneer iets een positieve impact heeft op biodiversiteit. We hebben deze criteria nog niet, omdat dit allemaal onderwerpen zijn die we verder moeten onderzoeken. Maar het opnemen van biodiversiteit als onderwerp in onze investeringsbeslissingen is een nuttig startpunt voor ons. Het helpt ons het onderwerp verder te onderzoeken. Hopelijk bereiken we in de toekomst het punt waarop we inderdaad duidelijke doelen en doelstellingen kunnen formuleren.

Wat heb je geleerd dat je wilt doorgeven aan andere beleggers?

Laat je niet afschrikken door het feit dat biodiversiteit een complex thema is, want dat verandert niet als je blijft afwachten. Begin gewoon en leer al doende, bijvoorbeeld door biodiversiteit op te nemen in je beleggingsbeleid en vragen te stellen aan je managers hoe zij het aanpakken. Tot slot kan het nuttig zijn om je aan te sluiten bij een van de vele initiatieven en kennispartners te benaderen om je te helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Column Simona Kramer en Joel Habets Rail OV biodiversitet
“Zoals gezegd gaan de ontwikkelingen voor actie snel op het gebied van biodiversiteit. We zien nu veranderingen die een paar maanden geleden niet mogelijk leken.”

Nieuws