nl nl en en

Oproep voor investeerders: onderteken VBDO investor statement nikkel mijnbouw

De VBDO roept al haar leden en overige institutionele beleggers op tot het ondertekenen van onze investor statement, over de eisen voor verbeterde sociale en milieu- omstandigheden voor de nikkel mijnbouw.

Het gebruik van nikkel in EV-batterijen heeft geleid tot groeiende zorgen over ecologische en sociale risico’s, zoals ontbossing, water- en luchtvervuiling, conflicten met inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, verlies aan biodiversiteit en hoge uitstoot van broeikasgassen, vooral in Zuidoost-Azië. Beleggers verwachten dan ook verbeterde sociale en ecologische due diligence in de nikkel toeleveringsketens van de elektrische voertuigindustrie (EV).

Beleggers roepen op tot verantwoorde mijnbouwpraktijken en hogere normen voor de milieu- en sociale impact in de toeleveringsketens. Wij vragen aandacht voor de rechten van lokale gemeenschappen en verwachten actie van bedrijven op drie punten:

  1. Invoering van verantwoorde mijnbouwpraktijken in nikkeltoeleveringsketens, met een focus op het respecteren van rechten van inheemse volkeren;
  2. Verbeterde sociale en milieu-due diligence, met verhoogde transparantie en openbaarmaking van risico’s;
  3. Tijdgebonden toezeggingen voor ontbossingsvrije nikkeltoeleveringsketens, met 2025 als uiterste datum.

Deze verwachtingen worden gericht op bedrijven in de downstream EV-sector, inclusief automakers en batterijproducenten. De VBDO verwijst onder andere naar de UN Guiding Principles, OECD-richtlijnen en het Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), die bedrijven kunnen ondersteunen bij het implementeren van de genoemde verwachtingen.

Meer informatie en deelname

De oproep voor investeerders is onderdeel van het Investor Initiative on Responsible Nickel Supply Chains, tot stand gekomen in samenwerking met Rainforest Foundation Norway.

Heeft u vragen, wilt u meer informatie ontvangen of het statement ondertekenen? Neem dan contact op met Freek van Til (freek.vantil@vbdo.nl), projectmanager bij de VBDO.

Ondertekenaars van het statement zullen worden gecontacteerd voor verdere mogelijkheden voor coördinatie en informatie-uitwisseling op dit topic, in navolging van de publicatie van het statement.