nl nl en en

AMR: meer aandacht voor minder antibiotica in veeteelt

Op initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het elk jaar op 7 april Wereldgezondheidsdag. Sinds de uitbraak van de coronapandemie staan zoönosen, ziektes die van dier op mens kunnen overgaan, in de kijker als bedreiging voor de volksgezondheid. De link tussen onze gezondheid en dieren is dus duidelijk. Wat achterblijft is aandacht voor de connectie tussen volksgezondheid en dierenwelzijn. Een goed voorbeeld hiervan is antibioticaresistentie, ook wel AMR naar het Engelse Antimicrobial Resistance. 

AMR is met 1.27 miljoen doden per jaar een van de grootste doodsoorzaken ter wereld (als gerapporteerd in The Guardian en Nature) en daarmee een grote bedreiging voor de volksgezondheid in het algemeen.

75% van de antibiotica wordt gebruikt in de wereldwijde intensieve veehouderij, bijvoorbeeld door het preventief toedienen om ziektes te voorkomen. Deze antibiotica blijft actief na uitscheiding en komt zo in ecosystemen terecht. In het vandaag uitgekomen rapport ‘Hidden Health Impacts of Industrial Livestock Systems, Transforming Livestock Systems for Better Human, Animal and Planetary Health’ zet World Animal Protection onder andere uiteen dat door met aandacht voor dierenwelzijn veeteelt te bedrijven de immuniteit en weerbaarheid van vee zodanig versterkt kan worden dat het niet nodig is om in de huidige mate preventief en systematisch antibiotica toe te dienen.

Institutionele investeerders zouden hier een belangrijke rol in moeten spelen, door het onderwerp dierenwelzijn in het algemeen en specifiek in samenhang met AMR mee te nemen in actief aandeelhouderschap. Dit is niet alleen van belang voor bijvoorbeeld het halen van SDG 3: Goede gezondheid en welzijn en in de context van het IMVB-convenant, maar ook om risico’s voor de eigen beleggingsportefeuille in te perken. AMR heeft namelijk grote gevolgen voor het functioneren van aan veehouderij gerelateerde sectoren, de gezondheids- en farmaceutische industrie en Big Food, alsmede de verzekeringssector.

Laten we deze 7 april dus dus niet alleen onze blik richten op de ontwikkeling van nieuwe medicatie of het voorkomen van een volgende pandemie, maar als verantwoord investeerder ook de nodige aandacht richten op het behouden van effectiviteit van onze bestaande middelen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Column AMR Sara Heinsbroek
“AMR is met 1.27 miljoen doden per jaar een van de grootste doodsoorzaken ter wereld”

News