nl nl en en

Wat is duurzaam beleggen?

Wilt u direct starten met zelf duurzaam beleggen?

Download dan onze gratis gids duurzaam beleggen voor particulieren in vijf stappen.

Hoe werkt beleggen

Financiële producten

Er zijn verschillende financiële producten waarin men (al dan niet duurzaam) kan beleggen als particulier. De drie belangrijkste zijn aandelen, obligaties en (beleggings)fondsen. Deze worden hier verder uitgelegd.

Wilt u een financieel product aanschaffen, dan heeft u een beleggingsrekening nodig. Deze kunt u openen bij een financiële dienstverlener zoals een bank of een broker. Onder het kopje Hoe begin ik met duurzaam beleggen, vindt u hier meer informatie over.

Aandelen

Een aandeel is een deel van een bedrijf.  Door te beleggen in aandelen, wordt u dus eigenaar van een klein stukje van het bedrijf. Als een onderneming bijvoorbeeld 100 aandelen heeft en u koopt er 5, dan bent u voor 5% eigenaar van dit bedrijf.

Rendement maken op aandelen kan op twee verschillende manieren:

  1. Door waardestijging (of -daling) van het aandeel. De waarde van het aandeel wordt in eerste instantie bepaald door de waarde van het bedrijf en in tweede instantie naar de verwachtingen van de (toekomstige) prestaties van de organisatie. De uiteindelijke prijs van een aandeel wordt bepaald door vraag en aanbod vanuit de markt;
  2. Door uitkering van dividend. Wanneer een onderneming winst maakt, kan ze deze in geheel of een deel hiervan uitkeren aan haar aandeelhouders. Deze periodieke uitkering noemt men dividend.

Bovenstaande gaat over financieel rendement. In hoeverre een aandeel duurzaam is, kan op verschillende manieren worden bepaald.

Obligaties

Obligaties zijn leningen met een specifieke einddatum. De obligatiehouder leent geld uit aan een overheid of bedrijven. In het geval van groene obligaties, dragen de activiteiten of projecten waar de lening voor is afgesloten, bij aan de verbetering van de samenleving.

Rendement maken op obligaties kan op twee verschillende manieren:

  1. Door waardestijging (of -daling) van de obligatie. De waarde van de obligatie wordt in eerste instantie bepaald door de hoogte van de afgesloten lening, in combinatie met de afgesproken rente en (resterende) looptijd. Wanneer een derde partij de lening wil overnemen, wordt de prijs hiervan bepaald door vraag en aanbod vanuit de markt.
  2. Door uitkering van rente van het bedrijf of de overheid aan de obligatiehouder.

Fondsen

Fondsen zijn “mandjes” met daarin een verzameling van financiële producten. Zo zijn er aandelenfondsen, obligatiefondsen en mixfondsen (een combinatie van aandelen en obligaties binnen eenzelfde fonds).

Sommige aandelenfondsen volgen een bepaalde index. Een S&P500 fonds is bijvoorbeeld samengesteld uit 500 grootste, Amerikaanse bedrijven. Er zijn ook fondsen die alleen aandelen of obligaties bevatten uit een bepaald land of een bepaalde sector.

Fondsen worden in de regel samengesteld en beheerd door professionele beleggers en analisten. ETF’s (Exchage-traded funds), daarentegen, zijn fondsen die worden beheerd door een algoritme. Dit algoritme koopt- en verkoopt automatisch financiële producten voor en uit het fonds, naar aanleiding van vooraf bepaalde criteria.

Wat is duurzaam beleggen?

Het alternatief op traditioneel beleggen

Geld investeren is een goede manier om meer rendement uit eigen vermogen te halen. Er wordt echter nog steeds veel geïnvesteerd in projecten die negatieve gevolgen kunnen hebben voor mens, milieu en klimaat. Denk hierbij aan kinderarbeid, ontbossing en corruptie.

Duurzaam of groen beleggen is daarom een mooi alternatief op traditioneel of klassiek (ook wel “grijs”) beleggen, waarbij uitsluitend wordt gekeken naar de financiële opbrengsten van een investering. Duurzaam beleggen gaat uit van het principe dat geïnvesteerd vermogen naast het behalen van rendement, ook bijdraagt aan een betere wereld, of er in ieder geval geen schade aan toebrengt.

Houdt rekening met mens en milieu

De belegger houdt hierbij bewust rekening met bepaalde sociale, milieu en bestuurlijke factoren binnen de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt. De VBDO, Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, hanteert hierbij de officiële definitie van de VN PRI: “Een strategie en praktijk om criteria voor milieu, mens en goede bedrijfsvoering op te nemen in investeringsbeslissingen, aandeelhouderschap actief in te vullen, en waar mogelijk positieve impact te creëren”.

Verantwoord beleggen

Duurzaam beleggen is ook wel bekend onder de namen verantwoord beleggen of impact beleggen. Er zijn echter verschillen. Bij verantwoord beleggen wordt met name gekeken naar waar men niet in wil beleggen, bijvoorbeeld door het uitsluiten van bepaalde bedrijven, sectoren of landen. Verder wordt er, net als bij klassiek of traditioneel beleggen, met name gekeken naar het behaalde rendement.

Duurzaam beleggen

Bij duurzaam beleggen wordt gekeken naar de minst belastende of maatschappelijk risicovolle investeringen. Bijvoorbeeld in hoeverre een nieuwe fabriek circulair is gebouwd uit duurzame materialen, wel of niet gebruik maakt van groen stroom of in een risicogebied staat voor bosbranden of overstromingen.

Impact beleggen

Bij impact beleggen gaat men nog een stap verder en moet er ook sprake zijn van een positieve impact op mens of milieu. Het verschil met filantropie is dat succesvolle impact ondernemingen naast deze positieve, bijdragen op hun omgeving ook een financieel gezond verdienmodel hebben. Voorbeelden van impact bedrijven zijn bijvoorbeeld ondernemingen die voedselverspilling tegengaan, sociale cohesie bevorderen of CO2 uit de atmosfeer halen.

Maar hoe werkt dat nou precies, duurzaam beleggen, en hoe start u ermee? Op deze pagina is te vinden hoe u als particuliere belegger zelf kunt starten met verantwoord beleggen en welke voordelen dit met zich mee kan brengen.

 

Duurzame aandelen

In hoeverre een bedrijf en daarmee haar aandelen duurzaam zijn, beslist u in eerste instantie zelf. Duurzaamheid is een subjectief begrip. Wat voor de een duurzaam is hoeft dat voor een ander niet te zijn. Zo zien sommigen investeren in kernenergie als duurzaam, waar anderen dergelijke investeringen juist uitsluiten. Wel zijn er enkele methoden die u kunnen helpen bij het maken van uw beslissing.

Uitsluiting

De meest eenvoudige methode is uitsluiting. U kunt bedrijven uitsluiten van investering die u als niet duurzaam of controversieel ziet. Veel banken en brokers doen dit al voor u, waardoor deze aandelen standaard niet tot de selectie van financiële producten behoort. Zo worden bedrijven in de tabaks-, wapen of gokindustrie vaak uitgesloten. Ook kunnen bedrijven worden uitgesloten op basis van vertoond gedrag of duurzaamheidsschandalen. Denk hierbij aan kinderarbeid, dierproeven of olielekkages.

Positieve selectie

Positieve selectie van aandelen – ook wel de ‘best-in-class methode’ genoemd – wordt alleen in bedrijven geïnvesteerd die, binnen hun sector het best scoren op bepaalde duurzaamheidscriteria.

ESG-integratie

Een andere methode om verantwoorde beleggingsproducten te kiezen is het integreren van ESG-criteria (Environment, Social en Governance) in de selectieprocedure. Deze criteria geven op allerlei manieren richting aan de persoonlijke investeringsvoorkeuren op het gebied van milieu, maatschappij en beleidsvoering.

De hoogte van een ESG-score is afhankelijk van de criteria die zijn opgesteld door de beoordelaar. Daarom kan een ESG-score van een bedrijf bij de ene beoordelaar hoog uitvallen en bij een ander juist laag.

Het is daarbij belangrijk dat men onthoudt dat een ESG-score niets zegt over hoe duurzaam een bedrijf wel of niet is. Een ESG-score zegt enkel iets over het risico dat een bedrijf (financiële) schade oploopt door maatschappelijke of milieuproblematiek. Zo heeft een fabriek die in een overstromingsgebied staat, in de regel een lagere E-score dan een waarbij dat niet het geval is.

Op eenzelfde manier scoort een bedrijf hoger op Social, respectievelijk Governance, wanneer ze voldoet aan alle richtlijnen voor internationaal arbeidsrecht en anti-corrupte, dan een onderneming waarbij dit niet het geval is. Laatstgenoemde loopt namelijk meer risico op veroordeling en boetes door een lokale of internationale rechtbank.

Duurzame classificaties

Onder de Green Deal Europese Unie heeft met de opzet van de EU Taxonomy een classificatiesysteem opgezet dat het makkelijker maakt voor investeerders om te bepalen welke economische activiteiten gezien mogen worden als milieuvriendelijk en/of duurzaam. Daarnaast bestaan er verscheidene certificeringen zoals de B-corporation, die aangeven dat het gecertificeerde bedrijf rekening houdt met mens, milieu en maatschappij.

Wet- en regelgeving

Sinds 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van start. Onder die Europese regelgeving zijn aanbieders van fondsen verplicht informatie te verschaffen over de mate van duurzaamheid van hun product.

Onder de EU-richtlijn MiFID II moeten bijvoorbeeld banken en brokers uitvraag doen naar de duurzaamheidsvoorkeuren van hun klanten en hiermee rekening houden.

Alle, uitgebreide informatie over relevante wet- en regelgeving vind je in ons rapport Duurzaam beleggen door particuliere beleggers in Nederland – Krijgen we hulp vanuit Europa?

Duurzame aanbieders

Voor wie het maken van duurzame keuzes liever aan een ander overlaat, zijn er ook partijen die al een voorselectie voor u maken. Belegt u bijvoorbeeld via een duurzame, financiële instelling als Triodos Bank of ASN Bank, dan bieden ze u enkel producten aan die voldoen aan de door hen gestelde duurzaamheidscriteria.

Hoe begin ik met duurzaam beleggen?

Starten met verantwoord investeren? Bedenk dan eerst wat uw voornaamste redenen zijn om hiermee te beginnen. Denk bijvoorbeeld aan een positieve impact maken op de maatschappij, een zo hoog mogelijk rendement halen of op een ethisch verantwoorde manier investeren.

Deze visie vormt het fundament voor de duurzame beleggingsactiviteiten. Het is daarom belangrijk om goed te weten wat duurzaamheid voor u persoonlijk betekent.

Bent u geïnteresseerd particulier beleggen op een verantwoordelijke en duurzame manier? Of wilt u een positieve impact maken op mens, milieu en maatschappij met uw investeringen? De VBDO heeft de gids ‘Duurzaam beleggen voor particulieren via banken’ samengesteld, waarin u in 5 stappen wordt geholpen met het maken van uw eigen, duurzame beleggingskeuzes.