nl nl en en

EU wetgeving moet duurzaam beleggen makkelijker maken voor particuliere beleggers

Download

Publicatie: Het VBDO rapport Duurzaam beleggen door particuliere beleggers in Nederland – Krijgen we hulp vanuit Europa?

  • Vanaf maart 2021 is binnen de Europese Unie wetgeving gekomen die meer transparantie moet bieden voor beleggers die duurzame keuzes willen maken;
  • Uit onderzoek van de VBDO naar duurzaam beleggen door particulieren, blijkt dat deze EU wetgeving positief wordt ontvangen door zowel particuliere als institutionele beleggers, maar met flinke, kritische kanttekeningen;
  • De EU wetgeving gaat naar verwachting op den duur helpen bij het verduurzamen van investeringen, op korte termijn is er een risico van teveel en complexe informatie voor particuliere beleggers.

Nieuwe SFDR-wetgeving voor transparantie duurzaam beleggen

De Europese Unie werkt onder de Green Deal aan een enorm pakket aan maatregelen voor het verduurzamen van Europa. Een deel van de wet- en regelgeving is gericht op de financiële sector. Een voorbeeld hiervan is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die het voor particuliere beleggers inzichtelijker moet waar zij in beleggen en in hoeverre dit wel of niet duurzaam is.

Hester Holtland, senior projectmanager duurzaam investeren bij de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), begrijpt de noodzaak van de nieuwe wetgeving: ‘We hebben recent onderzoek gedaan naar de markt van duurzaam beleggen door particulieren bij banken. We zien onder andere dat er over een langere termijn genomen duidelijk groei heeft plaatsgevonden binnen deze markt. Daarbij ontstaat ook de toenemende behoefte van particuliere beleggers voor specifieke informatie over duurzaamheid, liefst zelfs op thema’s zoals klimaatverandering of kinderarbeid. Het doel van deze wetgeving is dat er meer transparantie komt in de markt en straks andere en makkelijker duurzame beleggingskeuzes worden gemaakt. Een gevaar is dat de informatie op een dergelijke manier wordt aangeboden dat er heel veel werk blijft liggen voor beleggers die graag duurzaam willen beleggen.’

3 Categorieën voor wel of niet duurzaam beleggen

De wetgeving plaatst financiële producten in één van drie categorieën; artikel 6 voor fondsen die geen duurzaamheidsafwegingen meenemen, artikel 8 voor fondsen die duurzaamheid promoten en artikel 9 voor fondsen die duurzaam beleggen als doel hebben. Waar artikel 9 aan strikte criteria moet voldoen, is de interpretatie van een fonds dat wel of niet binnen artikel 8 valt nog zeer breed. Hierbij is een ander risico van de SFDR dat het als label gebruikt zal gaan worden door beleggers; een artikel 6 fonds wordt gezien als grijs, een artikel 8 fonds als lichtgroen en een artikel 9 fonds als donker groen. Hier is de wet niet op ingericht, het ene artikel 8 product zal niet eenvoudig te vergelijken zijn met het andere artikel 8 product.

Ook bij Triodos Bank, dat van oudsher bekend staat voor haar duurzaam investeringsbeleid, moeten ze aan de slag met de nieuwe wetgeving. Hadewych Kuiper, Managing director Triodos Investment management, ziet daarbij duidelijk voordelen in de wetgeving, maar plaatst ook een kritische noot: ‘Het is indrukwekkend om te zien dat het de Europese Unie lukt om beleggers te dwingen duurzaamheid echt te integreren in het beleggingsproces. Dit hadden we een aantal jaren geleden niet kunnen bedenken.

De wetgeving geeft financiële producten wel duidelijke vakjes. Europa stelt dat het geen labeling is, maar dat is wel precies wat gebeurt. Dat is niet erg omdat het veel duidelijk maakt. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat artikel 9 fondsen wel echt duurzaam zijn, dat moet gegarandeerd worden. Er zit een verantwoordelijkheid in de regelgeving, anders wordt het een afbreukrisico. Beleggers moeten hierop kunnen vertrouwen. Er moet nog wel wat gebeuren om die scherpte erin te krijgen en er ook in te houden.’

Particuliere belegger blijft zelf verantwoordelijk

Met de komst van de nieuwe wet krijgen particuliere beleggers dus meer duurzaamheids-informatie over het product waar ze in willen beleggen. Die informatie moet worden weergeven op onder andere de websites en productbrochures van de uitgevers van fondsen. Daarmee is de particuliere belegger niet gevrijwaard van onderzoek, aldus Holtland: ’’Het blijft een kwestie van zelf onderzoek doen, er wordt meer informatie geboden, maar dat neemt de eigen verantwoordelijkheid niet weg’.

De verschillende artikelen onder de SFDR kunnen niet simpelweg gezien worden als label. We zien nu al dat artikel 6 als grijs wordt bestempeld, artikel 8 als lichtgroen en artikel 9 als donkergroen, maar zo simpel is het niet. Het blijft nodig dat particuliere beleggers die duurzaam willen beleggen hun huiswerk maken.’